header

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven (Heverlee) is een unieke instelling voor hoger
onderwijs. Zij is gelegen in de oudste universiteitsstad van de Benelux - in een land waar het
protestantisme een kleine minderheid vormt. Tegelijk heeft zij als een van de weinige evangelische
instellingen voor universitair onderwijs in Europa een brede uitstraling ver over de landsgrenzen
heen. Het universitaire onderwijs is sinds de jaren tachtig erkend door de overheid.
 
De opleiding is sinds 1975 gevestigd in een voormalig jezuïetenklooster in de Leuvense deelgemeente
Heverlee. Op deze indrukwekkende locatie wil de ETF Leuven vanuit een bijbelgetrouw standpunt op
wetenschappelijk verantwoorde wijze deelnemen aan hedendaagse theologische discussies. De
vraagstukken uit de praktijk van de kerkelijke gemeenten en de samenleving komen in het onderwijs
nadrukkelijk aan de orde.
 
Naast veel studenten uit Nederland en Vlaanderen heeft de opleiding studenten uit andere Europese
en niet-Europese landen. De initiële bacheloropleiding is een driejarig programma en kan alleen in
het Nederlands worden gevolgd. Ook voor de educatieve masteropleiding (anderhalf jaar voltijds) zijn
Nederlandstalige studenten de primaire doelgroep. De meeste studenten komen dan ook uit
Vlaanderen en Nederland. De tweejarige initiële masteropleiding en ook het doctoraatsprogramma
daarentegen zijn duidelijk internationaal en worden in het Engels gegeven. Zowel studenten als
professoren zijn afkomstig uit alle hoeken van de wereld en horen bij verschillende kerkelijke
denominaties. Als voltijd- en deeltijdstudenten bij elkaar opgeteld worden, heeft de ETF Leuven ruim
200 studenten.

ETF

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME