header

Powerful women, healthy societies. Omdat we geloven dat als we vrouwen in hun kracht zetten, de hele gemeenschap daar beter van wordt. Daarom moedigen we vrouwen en meisjes aan om hun recht op gelijkheid en basisvoorzieningen op te eisen. Krachtige vrouwen en meisjes verbeteren niet alleen hun eigen situatie, maar ook die van de mensen om hen heen. Simavi werkt al bijna een eeuw aan een gezonde en gelijkwaardige wereld in regio’s waar dit verre van zelfsprekend is. Tegenwoordig hebben we partners in 10 Afrikaanse en Aziatische landen. We combineren heel bewust water, sanitair en hygiëne in veel van onze projecten. Want toegang tot deze drie basisvoorzieningen is essentieel voor onze gezondheid, ons milieu en voor een bloeiende economie.

Via het programma Wandelen voor Water maken we leerlingen op de lagere school bewust van de waterproblematiek in de wereld. Er zijn 7 lessen gratis beschikbaar met informatie, films, doe opdrachten, games en een escape room. De leerkracht kan zijn/haar les zelf samenstellen. De actie eindigt met 6 kilometer lopen om te ervaren wat het is om voor je water te moeten lopen. Zie scholen.wandelenvoorwater.nl

SIMAVI

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME