De AOC Raad is de netwerkorganisatie van de AOC's en de Vereniging Buitengewoon Groen. De Raad verzorgt de belangenbehartiging voor het groene onderwijs. AOC’s verzorgen groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwassenen- educatie op ruim 100 locaties door het hele land. Vmbo-groen wordt ook gegeven op een aantal scholengemeenschappen met een afdeling groen.

We zien ons groen onderwijs als toonzettend waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op de vraagstukken van de nieuwe groene economie. Wij willen (jonge) mensen uitdagen om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. We leiden ze op tot groene wereldburgers. We doen dit in groene leeromgeving en vanuit ons groene DNA: onze specifieke en unieke groene expertise is en blijft de basis van onze kracht.

AOC Raad