LOGIN

BuildUpSkillsNL

Het project BuildUpSkillsNL draait om de zoektocht naar het vakmanschap dat nodig is voor een schone energietransitie. Doel van het project? Het ontwikkelen van een roadmap die beschrijft hoe Nederland dit benodigde vakmanschap versneld kan ontwikkelen.

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. Alleen met up-to-date vakmanschap zijn de doelen voor 2030 en 2050 te halen. BuildUpSkillsNL werkt als sinds 2011 aan deze uitdaging. De focus van BuildUpSkillsNL ligt op bijscholing van alle relevante vaardigheden die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Om de vernieuwingsgolf te versnellen werkt BuildUpSkillsNL aan synergie tussen vaardigheden die nodig zijn  voor de vier transitie-elementen: energie, materiaal, klimaatadaptatie en digitalisering.

Nieuw project

Op 1 oktober 2022 start BuildUpSkillsNL – met financiële steun van de Europese Unie – een nieuw project BUS-NL. In dit project maken we in de eerste 8 maanden een analyse van de status quo. Dit om inzicht te krijgen in hoe ons denken over de vaardigheden we nodig hebben voor de energietransitie zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd, welke dingen gaan goed en op welke punten kan het beter of moeten we versnellen? Ook kijken we vooruit naar benodigd vakmanschap tussen 2022 en 2032, en naar welke kansen en uitdagingen er liggen. Vanuit het resultaat ‘de analyse status quo’ werken we met het BUS-NL netwerk in de tweede helft van 2023 aan een roadmap die schetst hoe we in Nederland de ontwikkeling van het benodigde vakmanschap kunnen versnellen.

Voor dit project slaan ISSO, TVVL, Leren voor Morgen, Building Changes, Het Groene Brein, Duneworks en ROC KWIC de handen ineen. Om voldoende binding te houden met de praktijk werken we samen met een breed netwerk van organisaties.

Want to know more?

Kijk op de website van BuildUpSkills NL.

Members
Het Groene Brein

Inspiration/News

Knowledge

“We horen steeds: diversiteit en inclusie, dat gaat niet over mij, dat gaat over de ander. Dat is niet zo. Los van het feit dat…
Van Twaalf tot Achttien is een blad met actuele ontwikkelingen op het gebied van (voortgezet) onderwijs. Het is interessant voor iedereen die van onderwijs houdt.…
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
This has two purposes: 1. To gain insight into the national impact of the Circular Skills program. 2. To assess the state of circularity in...
These questions are leading a study by Leren voor Morgen and ISSO, Knowledge Institute for Construction and Installation Technology into the future of vocational education for...
Learning for Tomorrow considers sustainability from the broadness of the SDGs. All the SDGs are interconnected; the environmental and social goals together contribute...
Elk jaar op de 3e woensdag van mei leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Op deze Verantwoordingsdag…

More Projects

Share this page: