Youth For Climate NL

Youth For Climate NL is een jongeren organisatie die de stem van jongeren op het gebied van klimaat en duurzaamheid vertegenwoordigd tegenover de politiek en in het maatschappelijke debat.

Wat we doen

We organiseren demonstraties en stakingen om aandacht voor duurzaamheid te vragen bij een breed publiek en de politiek. We zetten ons in voor meer onderwijs gericht op duurzaamheid, dit doen we door te lobbyen bij de politiek en samen met andere organisaties acties en projecten te doen om ons gezamenlijke doel te bereiken!

We hebben een onderwijsmanifest opgesteld en aangeboden aan politici, voorafgaand is er een kleinschalig onderzoek geweest om uit te zoeken hoe jongeren nu staan tegenover duurzaamheidsonderwijs en daaruit bleek een groot deel van de jongeren graag meer te willen leren over duurzaamheid.

Wat wij aanbieden

Fysieke evenementen en pleitbezorging

Expertise in SDG

Deel deze pagina: