LOGIN

Fawaka WereldBurgerschap

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen in het PO en VO een gestructureerde aanpak en programma’s voor (wereld)burgerschapsonderwijs, onder andere aansluitend bij SDG4, Target 4.7. Met expliciete aandacht voor o.a. duurzaamheid, inclusie, mensenrechten en wereldperspectieven.

Wat we doen

Scholen en teams kunnen gebruikmaken van WereldBurgerschap-inspiratiesessies, WereldBurgerschap-trajecten, een Leergang ‘Inclusief Onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en andere vormen van structurele uitsluiting’, en nog veel meer! Onze WereldBurgerschap-cirkel en overig materiaal sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Zie voor meer informatie onze site.

Wat wij aanbieden

Lesmateriaal, cursussen, onderwijshandleidingen, advies, pleitbezorging, pilotprojecten en training & begeleiding onderwijsteams

Expertise in SDG

Deel deze pagina:

In de Coöperatie Leren voor Morgen zijn diverse partijen verenigd die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs. De Coöperatie Leren voor Morgen ontvangt financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het programma DuurzaamDoor.