Aloysius Stichting

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren die onze expertise in speciaal onderwijs nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij bieden speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en geven ook onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen.

Wat we doen

Aloysius gaat komende jaren aan de slag met ‘duurzaamheid’. Wij doen al veel op dit gebied, maar zoeken verbreding en verdieping. Zo voert een aantal scholen pilots uit om hun onderwijs te vernieuwen met ‘duurzaamheid’ als motor. Hiervoor is de Whole School Approach het vertrekpunt. Verder bieden medewerkers inspiratie via webinars en een ‘Greenteam’ verkent wat wij samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners nog meer kunnen doen om kinderen en jongeren optimaal en duurzaam voor te bereiden op een betekenisvol bestaan.

Wat wij aanbieden

Wij bieden ruim 3500 leerlingen sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Dat doen wij met ruim 900 medewerkers die onze kernwaarden kracht, onvoorwaardelijkheid en passie in praktijk brengen. Wij hebben 49 locaties in Nederland, zijn actief in 24 gemeenten en onze leerlingen komen uit 65 samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Expertise in SDG

Deel deze pagina: