Wat is de WSA?
De Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling is een raamwerk dat scholen ondersteunt om onderwijs voor een duurzame toekomst vorm te geven, in samenspraak met alle stakeholders in en rond de school. De WSA helpt om duurzame ontwikkeling structureel en in samenhang in de schoolorganisatie te integreren.

Elke school kan op haar eigen manier vormgeven aan de WSA en op eigen niveau stappen zetten. De WSA geeft ruimte om per onderdeel aan de slag te gaan, zonder de samenhang uit het oog te verliezen.

De bloem
De WSA gebruikt een bloem als beeld.

De bloembladen zijn de domeinen waarop verandering plaatsvindt. Het hart van de bloem is de visie van de school op onderwijs in de context van de 21e eeuw. Dit is de plek waar alle bloembladen met elkaar verbonden worden.

Waarom?
De WSA helpt om duurzame ontwikkeling binnen de schoolorganisatie in alle domeinen te verankeren. Op deze manier worden leerlingen vanuit alle bloembladen van de WSA gevoed en gestimuleerd om duurzaam te denken en doen. Aandacht voor duurzaamheid wordt vanzelfsprekend. Zo wordt op school de basis gelegd voor een duurzame houding en leefstijl.

De WSA helpt scholen om met elkaar – jongeren, docenten, management, onderwijsondersteuners en betrokkenen rondom de school - de juiste vragen te stellen en zo te komen tot een plek waar duurzaamheid geleefd wordt. Dit raamwerk is een uitnodiging om te ontdekken welke bijdrage jullie als school kunnen leveren aan de transitie richting een duurzame samenleving.

Meer informatie over de WSA komt binnenkort op deze website.