In het onderwijs is wereldburgerschap een speerpunt geworden. Stichting Global Exploration (SGE) probeert hier structureel een bijdrage aan te leveren door zich tot doel te stellen jongeren de wereld te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij die jongeren te bewerkstelligen. In 2006 startte Stichting Global Exploration (SGE) met haar eerste Xplore project, een groep van 20 leerlingen reisde naar Peru voor hun wereldburgerstage. Nu, reeds 12 jaren later, nemen 23 Nederlandse middelbare scholen  deel aan dit project in één van de 12 Xplore-landen (India, China, Nepal, Thailand, Cambodja, Indonesië, Mongolië, Tanzania, Zuid-Afrika, Togo, Peru).

Voorafgaand aan de stage van drie weken in één van de Xplore-landen ondergaan de groepen een uitgebreid voorbereidingstraject. Global Exploration wordt hierin gesteund door ervaringsdeskundigen van stichting Wilde Ganzen, Better Care Network, jane Goodall Institute en andere interessante sprekers. De leerlingen organiseren masterclasses op hun eigen school omtrent vier crewonderwerpen: natuur, gezondheid, cultuur en educatie. Ook de docenten die de groep leerlingen gedurende dit jaartraject begeleiden krijgen verdiepende trainingen tijdens Teach-the-Teacher momenten, om zo de kwaliteit van het project nog beter te kunnen waarborgen.

Alle projecten worden georganiseerd in nauwe samen werking met lokale chairmen. Deze chairmen vormen voor Global Exploration de brug naar de lokale partners en projecten, waarmee vaak ook al een duurzame band is opgebouwd. Global Exploration streeft naar een duurzame relatie met haar lokale partners, Xplore groepen keren ieder jaar terug naar deze partners.  

Vier doelenXplore Picture2

Global Exploration streeft met haar projecten vier doelen na welke tezamen de visie van de stichting vormen.

  • Wereldburger stage
  • Scholen voor scholen
  • Handen uit de mouwen
  • Bewustwording in Nederland

 

1. Wereldburger stageXplore Picture3

Nederlandse jongeren brengen een bezoek aan onze buitenlandse, lokale partners. Samen leren, praten, sporten, zingen en werken. leren dat mensen over de hele wereld anders zijn en dat dat prima is.

Samen leren: De Sustainable Development Goals (SDGs), zoals weergegeven in figuur 1, vormen de rode draad van de stage. De kennis die de jongeren tijdens de voorbereiding hebben opgedaan, brengen ze in de praktijk door samen met hun lokale leeftijdsgenoten activiteiten op te zetten rondom deze doelen.

Samen leven: Nederlandse jongeren verblijven bij gastgezinnen of slapen in de scholen. Zo leren zij het dagelijkse leven, de manier van wonen, communiceren, eten en drinken, werken kennen.

Samen zijn: Door drie weken samen op te trekken groeit het besef van onderlinge afhankelijkheid. wat daar – zo ver weg – gebeurt, heeft ook invloed op het leven hier in Nederland.

2. Scholen voor scholen

Xplore Picture5

Niet met lege handen reizen is ons streven. In alle landen werken we samen met lokale initiatieven en projecten die financiële steun kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen zij een nóg betere of grotere impact hebben op de eigen samenleving. Daarnaast zullen we, naast de financiële steun, ter plekke ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. We gaan zelf aan de slag en kunnen zien dat het bijeengebrachte sponsorgeld goed besteed wordt. Wij werken nauw samen met stichting Wilde Ganzen, wat zorgt voor een verantwoorde besteding van de gelden en een goede rapportage achteraf. Rechts ziet u een school in Tanzania die wij eind 2016 hebben kunnen steunen.Xplore Picture4

 

 

3. Handen uit de mouwen

Xplore Picture6

Ter plekke steken de Nederlandse jongeren, samen met   hun lokale leeftijdsgenoten, de handen uit de mouwen. De  keuze van klussen waar de jongeren aan mee kunnen  werken komt altijd voort uit de vraag van onze lokale  partners. Enkele voorbeelden: het verzorgen van  leprapatiënten in de Village of Hope (India), het pimpen van een speeltuin, of de aanleg van moestuinen bij een school in Arusha (Tanzania), het aanleggen van irrigatiekanalen bij een ecologisch centrum (Nepal) etcetera.

  “We trekken onze handschoenen aan en vertrekken met onze Tanzaniaanse buddy’s. We gaan de vloer van de school maken. Het werk is zwaar, maar wanneer alle Tanzaniaanse en Nederlandse handen samenwerken, valt het best mee”. 

 4. Bewustwording in eigen land

Allereerst is het belangrijk dat zij hun eigen ervaringen verwerken en leren omgaan met de zogeheten reversed culture shock. We kunnen draagvlak verbreden door niet alleen bewustwording te creëren bij de deelnemende jongeren zelf, maar zeker ook bij hun leeftijdsgenoten op school. De hele school wordt ondergedompeld in het project bijvoorbeeld door presentaties over hun reis tot wereldburger te verzorgen aan klassen van de eigen school.

 

Website

 

 

 

 

Museon

Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een…

Homo Florens in het Hoger Economisch Onderwijs

Een breder perspectief op de mens voor de economische professionals van de toekomst Onderwijs…

The Global Challenge

The Global Challenge Global Exploration biedt middelbare scholen verschillende activiteiten aan om…

SDG-gastlessen

Wij staan voor positiviteit in de samenleving door kinderen te leren over de SDG’s en hen zelf te…

Online inspiratiesessie voor docenten in het VO

Eind november 2020 organiseerde Leren voor Morgen een inspiratiebijeenkomst voor docenten. Tijdens…

Kick-off SustainaBul VO

De SustainaBul VO is een digitale zelfscan die scholen helpt om inzicht te krijgen in duurzaamheid…

Mijn ideale school

Doe mee! Vertel hoe jouw ideale school eruit ziet en maak kans op te gekke prijzen! HIER INLEVEREN…

Praktijkschool Fryslân

Praktijkschool Fryslân is ontwikkeld om onderwijs mogelijk te maken voor jeugdigen die (vanwege…

Plasticsoep in de klas

PO: Plastic Soup Foundation heeft een lespakket ontwikkeld voor groep 4 t/m 8. Met dit lespakket…

Good Practices SustainaBul MBO

Binnen welke MBO's krijgt duurzaamheid het stevigst vorm, kijkend naar de verschillende onderdelen…

Toekomstkunde

Lesmateriaal over nu én later

Toolkit SPARK

SPARK the movement beweegt mensen om samen te leren en te bouwen aan een circulaire economie en een…

Dag van de Duurzaamheid

Dag van de Duurzaamheid Organiseer jouw duurzame onderwijs initiatief op de dag van de duurzaamheid…

Bordspel Klimaatjes

Bordspel Klimaatjes inspireert basisschoolkinderen (groep 7-8) spelenderwijs om verantwoordelijke,…

My Climate Action

Met My Climate Action komen jongeren (leeftijd 4 tot 15 jaar) met hun school in actie voor een…

World into your classroom

Vanaf 2015 krijgt SGE steeds vaker de vraag vanuit China om een wereldburgerstage te organiseren in…

Natuurwijzer

Maakt je natuurwijzer
de duurzame docent 3

Duurzame Docent Verkiezing

Duurzame Docent: leren voor de toekomst inspireert!

Spark the Movement

Bundeling van scholen voor een duurzaam en circulair Friesland

SustainaBul HO

De ranking voor duurzaamheid in het hoger onderwijs
lessengreenpeace

Greenpeace op school

Lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs. Handleidingen voor de docent

Sustainabul MBO

De ranking voor duurzaamheid in het MBO De coöperatieve ranking in het MBO is een van de…

Vogelkinderen

Scholierenroman over een groene toekomst In de young adult roman Vogelkinderen (13-16 jaar) schetst…

Finding Roots

Finding Roots is een Young Leadership programma waarin we jongeren opleiden tot ultimate game…

Cursus Education for Sustainable Development

Cursus Education for Sustainable Development Earth Charter International biedt een gecertificeerde…

VerduurSamen Challenge

Namens de provincie Noord-Brabant, Stichting Brabant Geeft Energie, de Nationale Jeugdraad en De…

De Groene Uitloper 030

Overzicht van activiteiten regio Utrecht op gebied van natuur, milieu en duurzaamheid

Teachers for Climate

Leerkrachten ondersteunen leerlingen die zich inzetten voor een duurzame toekomst

Natuureducatie basisonderwijs

Spelenderwijs leren en ontdekken in de natuur

Gastlessen Jong & Duurzaam

Jongeren geven les duurzaamheid op het gebied van klimaat, economie, mode en de stad

Fair Future

Samen vechten voor een eerlijke en duurzame samenleving

Junior Global Goals

Junior Global Goals Schooldag van de duurzaamheid (Sdvdd) heeft het initiatief genomen om de 17…

Tiny Forest

Stimulans voor de biodiversiteit, natuurbeleving en gezondheid

Gezonde Schoolpleinen

Natuurlijk bewegen, spelen en leren

Sustainable Business Challenge

De duurzaamste business case competitie van Nederland

Groen Gelinkt

Zoek en vind inspirerende leermaterialen, gastlessen en workshops over natuur, milieu en…

Natuur als leukste vak op school

Outdoor Education op de pabo

Masterclass Duurzaam Onderwijs

Effectief leren werken met de SDGs, duurzaam onderwijs en outdoor education

A Rounder Sense of Purpose

Leerkrachtcompetenties Leren voor Duurzame Ontwikkeling

PRISE

Instrument voor stapsgewijze invoering van Leren voor Duurzame Ontwikkeling op uw basisschool

Klimaatakkoord onderhandelingen

De Jonge Klimaatbeweging neemt plaats aan twee stoelen van de onderhandelingstafel over het…

Kennismakingsworkshop DOON onderwijsmodule

Het onderwijzen van ondernemend gedrag

#ikreisanders

Actie voor een Europees transportbeleid waarin duurzaamheid centraal staat

Spring Talents

Spring Talents is een vacatureplatform waar studenten en bedrijven elkaar kunnen vinden om samen te…

Klimaatdialogen

Samen in gesprek over de Jonge Klimaatagenda, een gezamenlijke visie op 2050

Tweedaagse training begeleiden van hackathons voor docenten

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

DOON Box

De DOON Box bestaat uit een set praktische, creatieve tools

Het Verwonderpaspoort

Kinderen meer zelf laten ontdekken over de rijkdom van de natuur

Biomimicry in hoger onderwijs

Workshops, gastlezezingen en advies over biomimicry curriculum

Educatieve programma's basisonderwijs

Schoolprogramma's verzorgd door Naturalis Biodiversity Center

DuurzameStudent.nl

DuurzameStudent.nl is hét online platform voor en door studenten rondom duurzaamheid. Met een…

Leren van de natuur in ‘De Wilde Stad’​

Lesmateriaal voor de bovenbouw Voortgezet Onderwijs

Lespakketten WNF

Kom in actie met je klas

Biomimicry Challenge 'Focus op Bèta'

Biomimicry ofwel 'leren van de natuur' biedt een methodiek voor maatschappelijke vraagstukken

Gastlessen WNF

Haal de wereldnatuur de klas in

Lespakket ‘Technieken uit de natuur, Biomimicry op en rond het schoolplein’

Lespakket met de natuur als inspiratiebron voor technische vindingen

Spreekbeurten

Geef je spreekbeurt over wilde dieren, de aarde of het WWF

Bright Future Boost

Tijdens deze boost… Biedt Bright Future Lab je een simpele strategie om studenten positief te…

SMARTCirculair

Honderden jonge techniektoppers ontwerpen klimaatvriendelijke (gebouw)ontwerpen

Non-Stop-Zon

Betrek kinderen bij de aanschaf van zonnepanelen

Morgenland - de film over de energietransitie naar morgen

De film over de energie transitie naar morgen

Schooldakrevolutie brengt het schooldak in kaart - groep 7 / 8

Maak zelf een plan voor zonnepanelen op de school

Sem & Saar en een schooldak vol toekomst - groep 5 / 6

Ga met de kinderen op dakinspectie!

Energietransitie Masterclass

Een volledig overzicht van ons energiesysteem, de klimaatproblematiek en de noodzaak van de…

Wateroverlast en klimaataanpassingen

Doe klimaataanpassingen op de watertafel

Vergroenen Schoolplein

Hulp bij het vergroenen van je schoolplein

Moestuin op School

Van zaaien tot oogsten

Grensmaaslessen

Over natuurontwikkeling langs de Grensmaas

Waste Away Challenge

De afvalstrijd tussen middelbare scholen

Operatie Instroom Workforce Energietransitie

Ondersteuningstraject technisch curriculum

Scholen als energie ambassade

Energiecampagnes van scholieren

Zwerfafval Aanpak Emmen

Workshops over zwerafval

De OnderWijzer

Campagne voor duurzaam onderwijs

Voedselverspilling challenge MBO

Studenten gaan aan de slag met vraagstukken uit het bedrijfsleven

Energy Challenges

Gedrag en techniek komen samen en jongeren maken het verschil

Going Global

Betrek leerlingen bij hun leeftijdsgenoten ver weg

Flevolandse Energiefabriek

Fevolandse EnergieFabriek: excursies en activiteiten over duurzame energie

Jong Leren Eten

Programma Jong Leren Eten: gezond eten en een gezond eetpatroon

Jongeren Adviesbureau

Jonge adviseurs in het VO en MBO adviseren over duurzame vraagstukken
logo energieeducatie border

EnergieEducatie

EnergieEducatie: portal voor onderwijs en energie
logo afval op school border

Afval op school

Landelijk programma voor afvaleducatie, -scheiding en -preventie
logo watereducatie border

Watereducatie

WaterEducatie: portaal voor onderwijs en water

Eco-Schools

Eco-Schools: internationale keurmerk voor duurzame scholen

Voorleesactie

Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid