Eind november 2020 organiseerde Leren voor Morgen een inspiratiebijeenkomst voor docenten. Tijdens de digitale sessie stonden docenten centraal. Een aantal docenten hebben filmpjes opgenomen die tijdens de bijeenkomst het startpunt van gesprekken waren. Deze filmpjes vind je hieronder terug!

 • Filmpje Wieneke Maris, Teachers for Climate
  Wieneke introduceert‘Teachers for Climate’, een netwerkorganisatie voor docenten die binnen hun school iets met duurzaamheid willen maar er soms alleen voor staan. Zelf is ze daarnaast binnen haar school coördinator van het ‘Global Issues network’ (GIN). Een netwerk dat het mogelijk maakt voor leerlingen om een eigen bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Ze vertelt hoe zij met tien docenten en 50 leerlingen naar de Klimaatstaking in Den Haag is geweest. Hun school en het Dalton Lyceum in Den Haag steunden de leerlingen die mee wilden doen aan de klimaatstakingen met als gevolg dat een grote groep leerlingen ook mee kon doen aan de stakingen. Wieneke legt de link met actief burgerschap: leerlingen moeten elkaar gaan inspireren en het voort zeggen. Dan gaat de bal rollen. Als je dat als school faciliteert dan gaat het nog sneller. Het is wel belangrijk dat de ideeën  niet van de docent komen, maar dat je de ideeën van de leerlingen helpt faciliteren waar nodig.
 • Filmpje Hester Moens en Coen Klein Douwel
  In deze sessie staat systeemdenken centraal. Systeemdenken is van toepassing op heel veel bètavakken. Verschillende docenten uit deze deelsessie hebben zelf ervaring met het gebruik van systeemdenken. Hester geeft aan dat het belangrijk is dat je bij de start niet zomaar een conceptmap maakt maar dat je de leerlingen duidelijk maakt dat het om variabelen gaat. Als je uiteindelijk een systeemcirkel wilt tekenen met causale lussen, dan heb je variabelen nodig. Leerlingen bedenken zelf de variabelen en denken daarna over de relaties en hoe de invloed is. Tips voor meer inspiratie over systeemdenken: Stappenplan (geschikt voor PO en VO); boek van Jan Jutten "Natuurlijk leren" ; boek van Guus Geisen "Autopoïesis"
 • Filmpje Francoise Zinhagel 
  Françoise Zinhagel is leerlingbegeleider, begeleider van het Ecoteam en coördinator Duurzaamheid binnen Helicon Eindhoven. Om invulling te geven aan een duurzaam curriculum heeft zij de talentles Duurzaamheid voor de vmbo onderbouw opgezet: “Ik vond dat we te weinig deden aan stimuleren van duurzaam denken en handelen bij leerlingen. Als duurzaamheid in het beleid van de school staat moet het geen windowdressing zijn, maar moet je het ook echt doen”. Dankzij Eco-schools is het nu verankerd in het curriculum. Met de talentlessen bieden we leerlingen keuzemogelijkheden. Een van de projecten binnen de talentlessen is het project Duurzaamheid en mondkapjes. Vaak maakt Françoise gebruik van lesmaterialen van organisaties als Greenpeace of WWF. Dit bracht haar op het idee om een les te maken over zwerfkapjes. Leerlingen moeten dan zelf aan de slag. Ze hebben eerst het probleem in kaart gebracht van mondkapjes op straat. En worden vervolgens uitgedaagd om ook een inspirerend eindproduct te maken zoals een vlog of instructiefilmpje. De leukste eindproducten komen op de site. Het uitgangspunt van Françoise is dat leerlingen moeten weten wat duurzaamheid is. 
 • Filmpje over het Pantarijn (opgenomen door Oproep Gelderland)  
  De schooltuin van het Pantarijn staat centraal in deze sessie. Het startadvies voor docenten die ook aan de slag willen: verbinding zoeken met bestaande initiatieven en gewoon beginnen . Van daaruit kan het initiatief rustig uitbreiden naar verschillende vakken en leerniveaus. In het filmpje staat de werkgroep Pantarijn-Schooltuin centraal. De belangstelling van andere docenten richt zich op zowel praktische zaken als bestuurlijke ondersteuning en realisatie. Praktische vragen over bijv. roostering, hoe vaak en tijdens welke vakken wordt er door de leerlingen gebruik gemaakt van de tuin en zijn de leerlingen bijvoorbeeld ook zelf betrokken bij de inrichting van de tuin. Verrassend was dat naast biologie en economie ook een vak als klassieke talen gebruik maakt van de tuin. Het is een mooie plek om over Demeter en Persephone te horen, twee bekende figuren uit de Griekse Mythologie met een link naar de landbouw. Bestuurlijke ondersteuning zagen de docenten ook als een must voor het  lagen van een dergelijk project. Hoe kun je je leidinggevenden hiervoor warm maken? Waar kun je subsidie krijgen voor iets  dergelijks? Op het Pantarijn maakten ze de keuze om uren vrij te maken voor een coördinator die boven de schoolvakken hangt en de gemeente Wageningen werkte ook constructief mee. 
   
  Bronvermelding:
  Oproep Gelderland

Museon

Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een…

Homo Florens in het Hoger Economisch Onderwijs

Een breder perspectief op de mens voor de economische professionals van de toekomst Onderwijs…

The Global Challenge

The Global Challenge Global Exploration biedt middelbare scholen verschillende activiteiten aan om…

SDG-gastlessen

Wij staan voor positiviteit in de samenleving door kinderen te leren over de SDG’s en hen zelf te…

Kick-off SustainaBul VO

De SustainaBul VO is een digitale zelfscan die scholen helpt om inzicht te krijgen in duurzaamheid…

Mijn ideale school

Doe mee! Vertel hoe jouw ideale school eruit ziet en maak kans op te gekke prijzen! HIER INLEVEREN…

Praktijkschool Fryslân

Praktijkschool Fryslân is ontwikkeld om onderwijs mogelijk te maken voor jeugdigen die (vanwege…

Plasticsoep in de klas

PO: Plastic Soup Foundation heeft een lespakket ontwikkeld voor groep 4 t/m 8. Met dit lespakket…

Good Practices SustainaBul MBO

Binnen welke MBO's krijgt duurzaamheid het stevigst vorm, kijkend naar de verschillende onderdelen…

Toekomstkunde

Lesmateriaal over nu én later

Toolkit SPARK

SPARK the movement beweegt mensen om samen te leren en te bouwen aan een circulaire economie en een…

Dag van de Duurzaamheid

Dag van de Duurzaamheid Organiseer jouw duurzame onderwijs initiatief op de dag van de duurzaamheid…

Bordspel Klimaatjes

Bordspel Klimaatjes inspireert basisschoolkinderen (groep 7-8) spelenderwijs om verantwoordelijke,…

My Climate Action

Met My Climate Action komen jongeren (leeftijd 4 tot 15 jaar) met hun school in actie voor een…

World into your classroom

Vanaf 2015 krijgt SGE steeds vaker de vraag vanuit China om een wereldburgerstage te organiseren in…

Xplore project: Wereldburgerstage

In het onderwijs is wereldburgerschap een speerpunt geworden. Stichting Global Exploration (SGE)…

Natuurwijzer

Maakt je natuurwijzer
de duurzame docent 3

Duurzame Docent Verkiezing

Duurzame Docent: leren voor de toekomst inspireert!

Spark the Movement

Bundeling van scholen voor een duurzaam en circulair Friesland

SustainaBul HO

De ranking voor duurzaamheid in het hoger onderwijs
lessengreenpeace

Greenpeace op school

Lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs. Handleidingen voor de docent

Sustainabul MBO

De ranking voor duurzaamheid in het MBO De coöperatieve ranking in het MBO is een van de…

Vogelkinderen

Scholierenroman over een groene toekomst In de young adult roman Vogelkinderen (13-16 jaar) schetst…

Finding Roots

Finding Roots is een Young Leadership programma waarin we jongeren opleiden tot ultimate game…

Cursus Education for Sustainable Development

Cursus Education for Sustainable Development Earth Charter International biedt een gecertificeerde…

VerduurSamen Challenge

Namens de provincie Noord-Brabant, Stichting Brabant Geeft Energie, de Nationale Jeugdraad en De…

De Groene Uitloper 030

Overzicht van activiteiten regio Utrecht op gebied van natuur, milieu en duurzaamheid

Teachers for Climate

Leerkrachten ondersteunen leerlingen die zich inzetten voor een duurzame toekomst

Natuureducatie basisonderwijs

Spelenderwijs leren en ontdekken in de natuur

Gastlessen Jong & Duurzaam

Jongeren geven les duurzaamheid op het gebied van klimaat, economie, mode en de stad

Fair Future

Samen vechten voor een eerlijke en duurzame samenleving

Junior Global Goals

Junior Global Goals Schooldag van de duurzaamheid (Sdvdd) heeft het initiatief genomen om de 17…

Tiny Forest

Stimulans voor de biodiversiteit, natuurbeleving en gezondheid

Gezonde Schoolpleinen

Natuurlijk bewegen, spelen en leren

Sustainable Business Challenge

De duurzaamste business case competitie van Nederland

Groen Gelinkt

Zoek en vind inspirerende leermaterialen, gastlessen en workshops over natuur, milieu en…

Natuur als leukste vak op school

Outdoor Education op de pabo

Masterclass Duurzaam Onderwijs

Effectief leren werken met de SDGs, duurzaam onderwijs en outdoor education

A Rounder Sense of Purpose

Leerkrachtcompetenties Leren voor Duurzame Ontwikkeling

PRISE

Instrument voor stapsgewijze invoering van Leren voor Duurzame Ontwikkeling op uw basisschool

Klimaatakkoord onderhandelingen

De Jonge Klimaatbeweging neemt plaats aan twee stoelen van de onderhandelingstafel over het…

Kennismakingsworkshop DOON onderwijsmodule

Het onderwijzen van ondernemend gedrag

#ikreisanders

Actie voor een Europees transportbeleid waarin duurzaamheid centraal staat

Spring Talents

Spring Talents is een vacatureplatform waar studenten en bedrijven elkaar kunnen vinden om samen te…

Klimaatdialogen

Samen in gesprek over de Jonge Klimaatagenda, een gezamenlijke visie op 2050

Tweedaagse training begeleiden van hackathons voor docenten

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

DOON Box

De DOON Box bestaat uit een set praktische, creatieve tools

Het Verwonderpaspoort

Kinderen meer zelf laten ontdekken over de rijkdom van de natuur

Biomimicry in hoger onderwijs

Workshops, gastlezezingen en advies over biomimicry curriculum

Educatieve programma's basisonderwijs

Schoolprogramma's verzorgd door Naturalis Biodiversity Center

DuurzameStudent.nl

DuurzameStudent.nl is hét online platform voor en door studenten rondom duurzaamheid. Met een…

Leren van de natuur in ‘De Wilde Stad’​

Lesmateriaal voor de bovenbouw Voortgezet Onderwijs

Lespakketten WNF

Kom in actie met je klas

Biomimicry Challenge 'Focus op Bèta'

Biomimicry ofwel 'leren van de natuur' biedt een methodiek voor maatschappelijke vraagstukken

Gastlessen WNF

Haal de wereldnatuur de klas in

Lespakket ‘Technieken uit de natuur, Biomimicry op en rond het schoolplein’

Lespakket met de natuur als inspiratiebron voor technische vindingen

Spreekbeurten

Geef je spreekbeurt over wilde dieren, de aarde of het WWF

Bright Future Boost

Tijdens deze boost… Biedt Bright Future Lab je een simpele strategie om studenten positief te…

SMARTCirculair

Honderden jonge techniektoppers ontwerpen klimaatvriendelijke (gebouw)ontwerpen

Non-Stop-Zon

Betrek kinderen bij de aanschaf van zonnepanelen

Morgenland - de film over de energietransitie naar morgen

De film over de energie transitie naar morgen

Schooldakrevolutie brengt het schooldak in kaart - groep 7 / 8

Maak zelf een plan voor zonnepanelen op de school

Sem & Saar en een schooldak vol toekomst - groep 5 / 6

Ga met de kinderen op dakinspectie!

Energietransitie Masterclass

Een volledig overzicht van ons energiesysteem, de klimaatproblematiek en de noodzaak van de…

Wateroverlast en klimaataanpassingen

Doe klimaataanpassingen op de watertafel

Vergroenen Schoolplein

Hulp bij het vergroenen van je schoolplein

Moestuin op School

Van zaaien tot oogsten

Grensmaaslessen

Over natuurontwikkeling langs de Grensmaas

Waste Away Challenge

De afvalstrijd tussen middelbare scholen

Operatie Instroom Workforce Energietransitie

Ondersteuningstraject technisch curriculum

Scholen als energie ambassade

Energiecampagnes van scholieren

Zwerfafval Aanpak Emmen

Workshops over zwerafval

De OnderWijzer

Campagne voor duurzaam onderwijs

Voedselverspilling challenge MBO

Studenten gaan aan de slag met vraagstukken uit het bedrijfsleven

Energy Challenges

Gedrag en techniek komen samen en jongeren maken het verschil

Going Global

Betrek leerlingen bij hun leeftijdsgenoten ver weg

Flevolandse Energiefabriek

Fevolandse EnergieFabriek: excursies en activiteiten over duurzame energie

Jong Leren Eten

Programma Jong Leren Eten: gezond eten en een gezond eetpatroon

Jongeren Adviesbureau

Jonge adviseurs in het VO en MBO adviseren over duurzame vraagstukken
logo energieeducatie border

EnergieEducatie

EnergieEducatie: portal voor onderwijs en energie
logo afval op school border

Afval op school

Landelijk programma voor afvaleducatie, -scheiding en -preventie
logo watereducatie border

Watereducatie

WaterEducatie: portaal voor onderwijs en water

Eco-Schools

Eco-Schools: internationale keurmerk voor duurzame scholen

Voorleesactie

Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid