10-09-19, Amsterdam

Manifest Duurzaamheid in het Onderwijs

Ondergetekenden

constateren,

dat het oplossen van de uitdagingen van de huidige tijd zoals voedselschaarste, gebrek aan grondstoffen, afname van biodiversiteit en klimaatverandering, vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en  bereidheid tot actie. Om de grote uitdagingen van vandaag het hoofd te kunnen bieden én de toekomst van ons nageslacht en het leven op onze planeet te kunnen garanderen, is duurzame ontwikkeling op de scholen een zeer belangrijke oplossingsrichting. Er is echter aanzienlijk meer investering in duurzaamheidseducatie op de Nederlandse scholen nodig dan nu het geval is. Leraren krijgen vooralsnog te weinig ruimte om hun vak op dit gebied te kunnen actualiseren.    

De Nederlandse economie behoort tot de top 5 kenniseconomieën van de wereld. Om deze toppositie te behouden tijdens de energietransitie, is het absoluut noodzakelijk om de aansluiting tussen onderwijs en de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Een aansluiting die op het gebied van duurzame economie en technologie momenteel te weinig vooruitloopt op de ontwikkelingen. Door de focus op zijn topsectoren kan Nederland zich blijven onderscheiden, zodat we in de toekomst wederom internationaal zullen meetellen. Goed opgeleid human capital is hierbij van groot belang en duurzame ontwikkeling in het onderwijs is daarom essentieel. Bijna 80% van de werkgevers vraagt hier expliciet om[i]. Duurzaamheid in toekomstbestendig onderwijs kan gebruikt worden als een kwaliteitverbeterend instrument waarbinnen systeemdenken, interdisciplinair samenwerken, vakkennis en 21st century skills centraal staan.

Als Nederland zich wil blijven profileren als een land dat internationaal georiënteerd is, zal een heldere en duurzame visie op de toekomst noodzakelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat het onderwijs in Nederland de kennis, vaardigheden, waarden en houdingen stimuleert die een duurzame samenleving voor zowel mens als natuur mogelijk maken. Dat is wat wij verstaan onder duurzaamheidseducatie. Het stelt leerlingen in staat om kritisch te reflecteren op onze levensstijl en om hun eigen visie voor een duurzame toekomst te formuleren. Door duurzaamheidseducatie te prioriteren in het onderwijs kunnen we leerlingen toerusten om zélf oplossingen te genereren voor genoemde hedendaagse uitdagingen én kunnen ze makkelijker aansluiten bij een snel veranderende arbeidsmarkt. We spreken hierbij niet alleen over de lesstof aangezien álle aspecten van de schoolgemeenschap kunnen bijdragen aan een positieve impact op de maatschappij en het welzijn van de studenten. Zowel visie, didactiek, omgeving en professionalisering als curriculum en bedrijfsvoering zijn van belang bij het ontwikkelen van een eco-systeem bewustzijn.

Wij verzoeken,

de minister en Tweede Kamer om bij de vertaling van de voorstellen van curriculum.nu naar kerndoelen en eindtermen er zorg voor te dragen dat de Sustainable Development Goals[ii] verankerd worden in alle domeinen. Wij verzoeken tevens om wetenschappers op het gebied van duurzaamheid te betrekken bij deze uitwerking. Daarnaast vragen wij om voldoende middelen beschikbaar te stellen die docenten in staat stellen hun lesprogramma te actualiseren en die schoolleiders de gelegenheid bieden om duurzaam onderwijs organisatorisch en technisch te faciliteren.

De uitzonderlijke situatie waarin onze planeet zich momenteel bevindt, vraagt om uitzonderlijke stappen en een aangescherpte focus. Een belangrijke stap in de goede richting zou een stevige integratie van duurzaamheid in het gehele onderwijs zijn – van peuter tot postdoc – als voorwaarde voor het realiseren van een groene economie en een leefbare planeet.

Dit manifest is een initiatief van:

Coöperatie Leren voor Morgen

Time Is Now Foundation

IVN

Teachers for Climate

Youth For Climate

Jonge Klimaat Beweging

 

 

[i] Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

[ii] https://www.sdgnederland.nl/

 

Klik hier om het manifest te ondertekenen

Klik hier om het manifest de downloaden

 

  Deze personen steunen dit manifest
1.  Peter van Ittersum
2.  Annemarije Tillema
3.  Michiel van Liere
4. Giuseppe van der Helm
5. Ties Mouwen
6. Bas de Bruijn
7.  André de Hamer
8.  Roos Wijker
9.  Sammy Xie
10.  Danielle Wagenaar
11.  Leanne Sanders
12. Evelien Nieuwenburg
13. Sien Boschma
14. Margret Notté
15. Keelin O'Connor
16. Mark Damen
17. Britte Rijk
18. Britt Dragstra
19. Denise Groeneweg
20. Maartje Bekkers
21. Frank Aalbers
22. Marja Lueb
 23.  Ellis Grootveld
24. Robin van Gelder
25.  Elena Francissen
26.  Casper Kraima
27.  Atze Sytsma
28. Danielle Rodriguez
29. Onno Burmania
  Deze organisaties steunen dit manifest
1.  Sustainable Brand Index
2.  Youth for Climate
3. De Groene Afslag 
4. Verus - Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
5. Leren voor Morgen
6. Teachers for Climate NL
7. Time is Now Foundation
8. Jonge Klimaatbeweging
9. IVN natuur educatie
10.  Duurzame Pabo
 11.  YES-DC
 12.  SFSA
13. Studenten voor Morgen
14. Wageningen Environmental Platform
15. Global Shapers
16. Young & Fair
 17.  LSVb
18. Green Office VU
19. Op De Groene Alm
20.  AGREEn

21.

Green Office Wageningen
22. NatuurWijs
23. JMA
24. Fridays For Future Nederland
25. Stichting Eco Kids
 26. ANMEC 
27.  The Learning Network
28.  
29.  
30.  
   

 

 

 

 

Gesteund door:

Pleitbezorging door Leren voor Morgen