“Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

De platformen waar afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken, zijn de sectortafels. Aan de tafels nemen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats. In totaal zijn er vijf sectorale tafels:

Bepaalde onderwerpen spelen in alle sectoren. Denk aan de veranderingen voor de arbeidsmarkt en scholing, de mogelijkheden voor financiering, de gevolgen voor het Nederlandse landschap en de (woon)omgeving. Daarom zijn er ook groepen met experts op deze onderwerpen, zogenaamde taakgroepen. Er zijn op dit moment twee taakgroepen: voor Arbeidsmarkt en scholing en voor Financiering.”

Leren voor Morgen draagt bij aan de taakgroep Arbeidsmarkt en scholing welke de sectortafels en het Klimaatberaad adviseert over de wisselwerking met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 (bron: www.klimaatakkoord.nl, 21 dec. 2018)

Documenten

 

 

Pleitbezorging door Leren voor Morgen