Het manifest wordt op 11 mei aangeboden aan de Tweede Kamer.

LEES HIER HET HELE MANIFEST

Investeren in de toekomst, is investeren in jongeren

- Een pleidooi voor een politieke visie op duurzaam onderwijs -

 

Wat is er nodig?

Essentieel is een duidelijke visie van de politiek en ministerie van OCW op de rol van educatie in het realiseren van de gewenste duurzame toekomst, zoals ook benoemd in internationale netwerken als UNESCO en UNECE, waarin Nederland participeert.

Op dit moment is van een expliciete visie en beleid op dit gebied geen sprake. Ons onderwijs is de laatste vijftig jaar nauwelijks veranderd. De wettelijke leerdoelen voor PO en VO zijn sinds 2007 niet aangepast en, ondanks een veelbelovend proces binnen curriculum.nu, is het nog maar de vraag of dat de komende jaren substantieel zal gebeuren.

Het onderwijsdebat gaat vooral over achterstanden, salarissen en kansenongelijkheid. Dat zijn uiteraard belangrijke voorwaardelijke elementen, maar de primaire taak van het onderwijs is om scholieren en studenten voor te bereiden op de samenleving en de vraagstukken van de toekomst. Naast de vraag van ‘wat’ en ‘hoe’ is juist de vraag naar het ‘waartoe’ essentieel.

Van de overheid verwachten we een stimulerende en faciliterende rol op het gebied van duurzaamheidsonderwijs. Van de educatieve sector verwachten we het inbedden van duurzaamheid in beleid en integrale programma’s, met meer ruimte voor de docent om vakoverstijgend op de actualiteit in te spelen in dialoog met de eigen omgeving.

 

Met name willen we inzetten op de volgende punten:

Politiek

 1. Een centrale regiefunctie van de Rijksoverheid, om het proces van duurzaamheidseducatie in te richten, te coördineren, te faciliteren en te borgen.

 2. Jongeren ook zelf op elk beslissingsniveau actief en structureel te betrekken bij de invulling van beleid rondom hun onderwijs.

 3. Richten van onderwijsgelden om te zorgen dat duurzame onderwijsontwikkeling inderdaad op de werkvloer geïnvesteerd wordt.

 4. Een stimuleringsfonds voor duurzaamheidseducatie, o.a. voor het opschalen van huidige pilots en initiatieven en begeleiding van pilotscholen voor onderwijs in duurzame ontwikkeling.

 5. Het opzetten van een programma voor Duurzame Scholen, om scholen te helpen duurzame ontwikkeling een plaats te geven in beleid en uitvoering vanuit een Whole School Approach.

 6. Heldere kwaliteitseisen voor duurzaamheidseducatie, vastgelegd in eindtermen, exameneisen en kwalificatiedossiers, en een actieve rol van de onderwijsinspectie om deze te verifiëren. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een benchmark zoals de Sustainabul, AISHE of andere instrumenten. Dit sluit aan bij het doel van SDG4: Quality Education.

Educatieve sector

 1. Centraal stellen van duurzame leerdoelen in de nieuwe leerdoelen voor het po en vo en in de kwalificatiedossiers van het mbo. De SDG’s geven hiervoor een goed raamwerk;

 2. Het vertalen van deze doelstellingen in specifieke leerinhoud, projecten etc

 3. Het bijbrengen van 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken,

  creativiteit en ondernemendheid

 4. Meer ruimte voor integraal onderwijs volgens de Whole School Approach:

  vakoverstijgend, leerjaaroverstijgend, in doorlopende leerlijnen.

 5. Het verduurzamen van eigen gebouw en bedrijfsvoering van elke onderwijsinstelling

 6. Meer contact met de omgeving van de school: ouders, gemeente, bedrijven en

  maatschappelijke organisaties, om aan te haken bij actuele vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en ecologische stabiliteit. Daarbij kan de school ondersteund worden bij haar maatschappelijke opgave: it takes a village to raise a child.

 7. Meer aandacht voor de individuele kwaliteiten en interesses van leerlingen in leerlinggericht onderwijs, zodat zij ontdekken aan welke vraagstukken zij in de toekomst de meest zinvolle bijdrage kunnen leveren.

 8. Minder bureaucratie en meer ruimte voor (en vertrouwen in) docenten om invulling te geven aan het lesprogramma en hun expertise, lesinhoud en didactiek doorlopend te actualiseren en te benutten.

 

Onderteken het manifest!

 

 

Deze organisaties steunen dit manifest

1. Vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling)

2. Sustainable Brand Index

3. Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs

4. Stichting 169 Targets

5. Studenten voor Morgen

6. Implement Circular Economie (ICE-Amsterdam)

7. LeAD GLocal

8. GrowWizzKid

9. Marcel Fraij Educatie

10. Ferm, fier en fris onderwijs

11. Buro Elzinga, Training en Advies

12. Groene morgen

13. SDG Nederland

14. Eigen Weg Wijzer

15. IVN Natuureducatie

16. Eco- Schools

17. SME

18. ROC Tilburg

19. INTREEGUEE

20. Stichting Nieuw Onderwijs 

21. Reflower

22. Time is Now Foundation

23. Utrecht Natuurlijk

24: Calei consulting/ MaakplaatsUden

25. Duurzaamheid in de Kappersbranche

26. Teachers for Climate

27. Zorgtuin Gorssel

28. I4Nature

29. De Bastei

30. Stichting Schooldakrevolutie

31. Stichting Day for Change

32. Core-identity

33. Duurzaam MBO

Deze personen steunen dit manifest

1. Britte Rijk

2. Wai-Han

3. Bas

4. Elieska Lensink

5. Stefan de Beukelaar

6. Nicolette Koppelman-van Bokhorst

7. Pleuni de Kind

8. Marenthe Middelhoff

9. Britte Rijk

10. Bas

11. Elieska Lensink

12. Stefan de Beukelaar

13. Sofie Krete

14. Gielke Burgmans

15. Nicolette Koppelman-van Bokhorst 

16. Mark

17. Bertus Faber

18. Lucienne Ooijman

19. Margreet Kamman

20. Wiranda Stam

21. Roos Wemmenhove

22. Rianne C ten Veen

23. Aimée de Croon

24. Michel Scholte 

25. Ruth Pasternak 

25. Roeland Tameling

26. Remi

27. Anoniem

28. Prince

29. Tamara

30. Stijn van Oss

31. Maarten van Dongen

32. Anoniem

33. Ralf Marinus

34. Roos

35. Marieke Drabbe 

36. Siem Jimmik

37. Sanne Kiwitz

38. Jeroen Onck

39. Marc

40. Anoniem

41. Therre van Blerck

42. Anoniem

43. Jeroen

44. Anoniem

45. Mark

46. Floor

47. Anoniem

48. Hester Walda

49. Joske Vermeul

50. Erik Zwaart 

51. Rosalie Roose

52. Frank Kroondijk

53. Hans Arnout Swart

54. Carin Rustema

55. Anoniem

56. Lennie Qiu

57. Pim Rietveld

58. Anoniem

59. DC. Treep

60. Rob

61. Anoniem

62. Maaike Brouwers

63. Petra

64. Antoinette Schouten

65. Ton Bruining

66. Anoniem

67. Liedewij de Graaf

68. Anoniem

69. Albert Walsweer

70. Lucille Keursten

71. Anoniem

72. Wouter Buursma

72. Sandra Mors

73. Berry Burghout

74. Anoniem

75. Bas van den Berg

76. Anoniem

77. Wolmet Barendregt

78. Henk Hulshof

79. Erik Boele

80. Etske Thie

81. Irma Verhoeven

82. Eline Koopman

83. Peter van Tilburg

84. Ruud Wubbolts

85. Andre van Oort

86. Chris Maas Geesteranus

87. Sonja

88. Wil Meertens

 

 

Pleitbezorging door Leren voor Morgen