LeAD GLocal creëert zinvolle, uitdagende en innovatieve leeromgevingen, waar onderwijs, ondernemers en overheid samen met hun medewerkers/docenten/leerlingen en eindgebruikers oplossingen leren ontwerpen voor complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de Sustainable Development Goals(SDGs). LeAD GLocal verbindt publiek private partners en helpt hen bij het veranderkundig proces vanuit gezamenlijk belang te komen tot nieuwe handelingsperspectieven. LeAD GLocal leert medewerkers/docenten, leidinggevenden en besturen op een pragmatische wijze nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en inhoud te geven aan oplossingen via living labs, hacketons en makathons. LeAD GLocal helpt publiek private partners slimme, duurzame en inclusieve transities mogelijk te maken door in co-makership transitiepaden, programmalijnen en onderwijs te ontwikkelen waarlangs impact maken mogelijk wordt.

LeAD GLocal