GLOBE Nederland is een platform van citizen science projecten voor het onderwijs. Bij alle projecten doen scholieren onderzoek naar natuur, milieu en/of duurzaamheid in hun eigen leefomgeving en dragen daarmee bij aan (inter)nationaal onderzoek. Doelstelling is dat leerlingen zelf een bijdrage kunnen leveren aan meer kennis over natuur en milieu voor de wetenschap en de maatschappij en daardoor betrokken raken bij duurzaamheid. GLOBE Nederland is de Nederlandse tak van The GLOBE Program waarbij 32.000 scholen in 121 landen zijn aangesloten. GLOBE biedt verschillende onderzoeksprojecten voor het middelbaar onderwijs en biedt bovendien een vakoverstijgende leerlijn onderzoeksvaardigheden via de GLOBE Science School.