O3-Effect wil het effect van onderwijs op duurzaam handelen vergroten.

Het onderwijs speelt een cruciale rol in het meegeven van waarden, kennis en vaardigheden die passen bij de vraagstukken van nu en de toekomst. Het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om te blijven anticiperen op een veranderende wereld en bewuste kritische wereldburgers op te leiden. Burgers die nieuwe handelingsperspectieven ontwikkelen en die bijdragen aan een samenleving waarin duurzame ontwikkeling het nieuwe normaal is.

O3-Effect adviseert, ondersteunt en inspireert het onderwijs bij het vormgeven van modern en betekenisvol onderwijs. We geven samen met de school “leren voor duurzame ontwikkeling”, in met name het voorgezet onderwijs, vorm. We bieden beelden, inspiratie en concrete routes op het gebied van visie en leiderschap, ontwerpen en toepassen van veranderprocessen en het bekwamen en inspireren van docenten.

De leden van O3-effect hebben daarnaast in de stichting voor duurzaam onderwijs: O3-Nederland de missie om een reguliere VO-school op te richten op een duurzame grondslag en de Sustainable Development Goals als richting gebruikt voor het onderwijs.

O3-effect