Duurzame Docent Aflevering 1: Samenlevingsleren Hoe ga je als docent de samenwerking met de omgeving aan? En waarom is dit van belang? In deze aflevering gaan we hierover in gesprek…
De ideale werknemer Jan Willem deed de pilot in zijn programma over employability en in zijn programma over inclusie op de arbeidsmarkt. Hierin heeft hij met studenten nagedacht over met…
Steeds meer scholen zijn zich bewust dat de uitdagingen waar we als samenleving voor staan een omslag vereisen in de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan. Op…
In 2021 organiseerden docenten en onderwijsontwikkelaars vanuit een project van Leren voor Morgen drie co-creatiesessies met mbo-docenten. De sessies hadden twee uitgangspunten: 1. inspireren en uitwisselen en 2. co-creatie: samen…
Sinds in 2017 het grondstoffenakkoord werd gesloten, waarin werd afgesproken dat we anders om moeten gaan met grondstoffen met als doel in 2050 volledig circulair zijn, is de circulaire economie…
Het Educatief Programma van de  Floriade is beschikbaar! Goed te weten dat er een Educatieve Programma is voor alle leerlingen en studenten vanaf 12 jaar. Docenten en studenten hebben samen…
Belang van de conferentie De Whole School Approach (WSA) is een werkwijze die scholen helpt hun duurzame visie realiteit te maken. Er wordt gekeken naar duurzaamheid op de aspecten visie,…
Inclusieve voorlichting De voorlichting genaamd Voorspel wordt aangeboden door werkgroep Scora. Scora is een onderdeel van de International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Studieverenigingen van medische studies zitten bij…
5 april was het landelijke buitenlesdag. Klassen trekken dan massaal naar buiten, de lessen beperken zich deze dag niet tot de klasmuren. Dit is een initiatief wat jaarlijks wordt georganiseerd…
De inhoud De achterkant van dit boekje meldt over de inhoud het volgende: Het lijkt dus alsof dit boek gaat over de ‘strijd’ tussen twee vriendenclubjes (de Hortensianen en de…
‘Absurde’ Homo economicus Op dit moment is het mensbeeld dat (impliciet) gebruikt wordt dat van Homo economicus. Dit mensbeeld veronderstelt dat het gedrag van de mens verklaard kan worden door…
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als projectmanager van Circular Skills. Volgens…
Het economieonderwijs op middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten moet vernieuwen om aansluiting te blijven houden bij de samenleving en het werkveld waarin inclusie en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Om…
Bewustzijn creëren mensbeelden Het is belangrijk dat studenten leren verschillende perspectieven te zien en niet klakkeloos en onbewust er van uitgaan dat iedereen nu eenmaal Homo economicus is, vindt Eveline.…
Lees hieronder alle verhalen terug en laat je inspireren: DEEL 12 Ruimte voor duurzaamheid en inclusiviteit in economieopleidingen | Vaktijdschrift Profiel oktober 2022 DEEL 11 Duurzame stage: ‘De brug naar…
Giuseppe van der Helm (directeur Leren voor Morgen): “Marije kwam bij ons in oktober 2021. De eerste maanden van haar aanstelling heeft ze gewerkt aan het project Homo Florens in…
En toch, velen worden na de zomer weer in dezelfde wervelwind meegesleurd. Voor mij is het niet veel anders. Al ben ik geen docent en is mijn werkdruk lager dan…
Na ongeveer 2 jaar kantoorloos te werken hebben we weer een eigen plek. Toen duidelijk werd dat we door de pandemie langere tijd thuis zouden werken, besloten we ons vorige…
Breken met een dominant mensbeeld Volgens Paul is Human Resource Management sterk beïnvloed door de Homo economicus, het idee dat mensen enkel worden gemotiveerd door eigenbelang. Volgens Paul zou dit…
Allereerst, wat is serious gaming? Steven: “De meeste mensen gaan ervan uit dat je van een game niks leert, maar de praktijk vertelt ons iets anders. Zo zijn er bijvoorbeeld…
25 september was de aftrap van dit project waarbij vrijwilligers op een school in hun buurt een les konden geven. Door de gastlessen konden meesters en juffen op een laagdrempelige…
Gewapend met een schaar zet de kappersopleiding van ROC Friese Poort de eerste stappen richting duurzaam onderwijs. En dat is nodig want de kappersbranche is nog niet groen. Shampoos, conditioner,…
Homo economicus tegenover de realiteit Er is enorm veel ruimte voor creativiteit in wat de economie zou moeten zijn; hoe het moet werken en wie het zou moeten dienen. Er…
7 februari Nationale Conferentie Circulaire Economie Op maandag vindt de vierde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats met als thema: Allemaal Circulair! Hier kan je samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties…
De Code Rood brief stelt dat de belangrijkste opgave voor het kabinet de preventie van ziekte is en daarnaast om de mensen die ziek worden te behandelen op een duurzame…
De overheid ondersteunt al jaren het uitgangspunt dat er meer duurzaam onderwijs gegeven moet worden op Nederlandse scholen. Toch gebeurt dat nog niet in alle onderwijstypen en blijken we veelal…
‘Keep doing the right thing’ is de titel van het nummer wat verschillende studenten van De Herman Brood Academie schreven. De bijbehorende videoclip werd opgenomen in Kanaleneiland, in deze wijk…
Algemeen Het boek beschrijft een twaalftal wandelingen, in heel diverse landschappen en door het hele land: strand en duin, bos, hei, beekdalen, weiland, plassen, stad, heuvelland, moeras, akkerland, rivier en…
Dat blijkt uit een recente onderwijsverkenning door Het Groene Brein en de coöperatie Leren voor Morgen in opdracht van de Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland (UNL), de MBO Raad…
In het akkoord wordt erkend dat klimaatverandering de grootste uitdaging voor onze generatie is, met een belofte om Nederland klimaatneutraal, fossielvrij en circulair te maken; zich te committeren aan de…
De plusklas van basisschool Oost “Ik vond het leuk om na te denken over onze school. Zo mag je meebeslissen over later en lekker creatief bezig zijn”, zegt Tusem, leerling…
Algemeen Handboek? Dit eerste woord in de titel van het boek doet me meteen afvragen: wat is er nu ‘handboekachtig’ aan een verzameling beschrijvingen van natuurwandelingen? Het geeft ook geen…
De corona pandemie heeft een enorme impact op de mentale gezondheid van jongeren. Om dit onderwerp bespreekbaar te maken introduceerde het Mediacollege Amsterdam de Mental Health Alert Week. Studenten maakten…
Door de huidige corona maatregelen vond het symposium online plaats. Tijdens een livestream werd de top 5 duurzaamste mbo scholen van 2021 bekend gemaakt. In totaal deden zestien scholen mee…
Inhoud Je hoeft geen natuurgids te zijn om deze brochure te kunnen gebruiken. Want afgezien van de werkvorm ‘excursie’ – die immers ook leraren in buitenwerk kunnen gebruiken – gaat…
De winnaars van de Duurzame Docentverkiezing 2021 zijn bekend! Gisteren vond de prijsuitreiking plaats en werden de docenten tijdens een livecast uitgebreid in het zonnetje gezet.  Alle winnaars kregen de…
Van scriptie naar casus “Toen ik deze teleurstelling bij mezelf en studenten opmerkte over de scripties ben ik naar de Hogeschool gestapt en heb hen gevraagd: kunnen wij hier gezamenlijk…
Het doel van de Routekaart is om scholen te helpen een visie te ontwikkelen op hoe een duurzame school er uitziet. Vervolgens helpt de Routekaart om in kaart te brengen…
Met dit didactiekboek kunnen leraren (vooral biologieleraren en dito studenten aan universitaire lerarenopleidingen zijn de doelgroep) en onderwijsorganisaties wel een tijdje zoet zijn. Want het is een bijzonder degelijk, doorwrocht…
Eefje Hendriks (#1 HBO) Eefje Hendriks is bouwkundedocent op Avans Hogeschool en coördineert de minor Disruptive Events. In deze minor neemt ze ieder jaar studenten mee naar vluchtelingenkampen door heel…
Eerst maar eens de prent waarmee de WSA, in mijn beleving, in Nederland zo illustratief werd geïntroduceerd. Dat was toen Arjen Wals (WUR) zo’n zeven jaar geleden een lezing hierover…
Een bijzonder boek – zeker in 1996 – dit pleidooi voor een nieuwe visie op leren: ‘Education for change’ noemt Sterling het zelf in één van zijn artikelen. Wat ‘we’…
Deze brochure is geschreven door collega’s uit Vlaanderen. De Vlaamse overheid, waar beiden toen werkten, zegt er het volgende over: ‘De publicatie is een visievormend reflectiedocument over het concept van…
Deze drie aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional. Vaardigheden die mensen en organisaties in staat…
Ons manifest in het kort Op dit moment is van een expliciete visie en beleid op de rol van educatie in het realiseren van de gewenste duurzame toekomst geen sprake.…
Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken vanuit het belang van een…