LOGIN

Hilda Weges

contact

Duurzaamheid en de SDGs zijn voor het onderwijs een belangrijk thema. Jongeren moeten leren hoe zij een bijdrage kunnen leveren om klimaatverandering tegen te gaan, de biodiversiteit te vergroten en de circulaire economie te realiseren. Samen maken we de wereld groener en daarmee beter. Dat geldt zeker ook voor het MBO. In Nederland volgen immers meer dan een half miljoen studenten MBO-opleidingen. Dat is bijna 40% van alle studenten in Nederland. Zij vormen na hun opleidingen de duurzame doeners van onze economie en kunnen daarom een heel groot verschil maken.

Een aantal jaren geleden ben ik met de Sustainabul MBO gestart om het proces van verduurzaming van het MBO te stimuleren en te versnellen en dat is redelijk goed op gang gekomen. Steeds meer MBO-scholen doen mee en zijn actief bezig met duurzaamheid.

Als projectmanager en vooral als procesbegeleider sta ik ten dienste van het project en begeleid ik jaarlijks het hele traject van evaluatie tot inrichting van het online platform tot en met de ranking en de uitreiking van de Sustainabuls in december. Ik vind het daarbij belangrijk dat de scholen zoveel als mogelijk zelf eigenaar van het project zijn en elkaar helpen bij de professionalisering tot duurzame docenten, realiseren van duurzame programma’s en een duurzame leeromgeving.  Naast dit project voor Leren voor Morgen ben ik werkzaam in verschillende andere duurzame en vergroeningsprojecten.

 

Deel deze pagina: