Charlotte Mendes de León

contact

Mijn naam is Charlotte Mendes de León, student politicologie en rechten in Leiden en voorzitter van Studenten voor Morgen (SvM). SvM streeft ernaar om duurzaamheid te integreren in het hoger onderwijs en het studentenleven. We doen dit door het stimuleren van de samenwerking tussen meer dan 40 lidorganisaties, het organiseren van verschillende projecten en we laten onze stem horen bij discussies rond de onderwerpen duurzaamheid en onderwijs op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wij werken veel samen met andere organisaties; zo werken wij met Leren voor Morgen aan bijvoorbeeld de SustainaBul of onderzoeken als de FutureProef.

Het feit dat ik aan de ene kant nog midden in het studentenleven sta en aan de andere kant verandering kan doorvoeren in het onderwijs wat ik geniet, vind ik een mooie combinatie. De gedachte dat ik niet alleen mijn eigen onderwijs kan verbeteren, maar vooral dat van de toekomstige generaties, motiveert mij om dit werk te verrichten. Het onderwijs ligt namelijk aan de basis van onze toekomstige planeet, die ik koste wat het kost wil blijven beschermen. Zodat ik buiten, al wielrennend of hardlopend, kan blijven genieten van de mooie natuur.

Deel deze pagina: