ChecK MBO

Circulair en Klimaatneutraal MBO 
 een terugblik op de werkconferentie van 11 december 2018

MBO conferentie stretched

Ben jij er als betrokkene binnen het MBO klaar voor? Geef jij je studenten de competenties mee om bij te kunnen dragen aan de energietransitie en de circulaire economie? Dat waren de vragen die centraal stonden tijdens de landelijke ChecK MBO Conferentie op 11 december, georganiseerd door het MBO voor Morgen netwerk in samenwerking met het Technovium in Nijmegen. Kon je er niet bij zijn, of wil je gewoon even terugkijken op deze inspirerende dag, lees dan hier de terugblik van een van de organisatoren.

Verder kun je op deze pagina terecht voor een overzicht van de presentaties van de verschillende workshops. Handig voor iedereen die aanwezig was en wie weet ook nuttig voor mensen die er helaas niet bij konden zijn. 

Wil je na deze dag meer doen met duurzaamheid in het MBO, meldt je dan aan voor het MBO voor Morgen netwerk! Er worden meerdere keren per jaar (regio)bijeenkomsten georganiseerd en er is een mailinglijst die gebruikt kan worden om vragen op oproepen uit te zetten binnen het netwerk. Door samen te werken kunnen we de transitie naar een duurzaam MBO versnellen! 

Plenaire sessies

  • Opening door Peter van Mulkom, CvB ROC Nijmegen
  • Prof Jan Jonker - Circular Economy Skills voor het MBO
  • Jongeren aan het woord - korte pitches en vragen
  • Wethouder Harriëtte Tiemens, Nijmegen Green Capital of Europe - Welke rol speelt onderwijs in the green capital?
  • In gesprek met Wouter Flach, Kuijpers installatietechniek en Cesar Trijselaar, Gas 2.0 - MBO als spil in de energietransitie

Workshops

Workshopronde 1

Circular Skills door Heleentje Swart & Antoine Heideveld. Op 15 januari 2018 zijn vijf transitieagenda’s circulaire economie aangeboden aan het kabinet, de provincies, VNO/NCW, MKB-Nederland, de gemeenten, de waterschappen, NGO’s en de vakbonden. Deze agenda’s zijn een inhoudelijke uitwerking van het grondstoffenakkoord dat weer is gebaseerd op het rijks brede programma circulaire economie. Deze vijf agenda’s gaan over verschillende onderwerpen: bouw, voedsel en biomassa, consumptiegoederen, maakindustrie en kunststoffen. In alle vijf deze agenda’s wordt gesproken over het belang van het opleiden van mensen voor (en in) de circulaire economie. In deze workshop verkennen we de vraag: vaardigheden voor een circulaire economie - waar praten we dan over? Of liever gezegd: wat doen we als we leven, werken, wonen in een circulaire economie? 

Presentatie Circular Skills

 

Finding Roots: Studenten als duurzaamheidsambassadeurs door Imke Elstak. Finding Roots is een regionaal actieprogramma waarin studenten worden klaargestoomd tot ambassadeur voor de duurzame economie van morgen. Jongeren leren over leiderschap en duurzaamheid en ontwikkelen competenties die horen bij een duurzaamheidsambassadeur. Tijdens de workshop deelt programmaleider Imke Elstak lessons en learnings uit de eerste twee edities, vertelt een student wat de expeditie hen heeft gebracht én hoor je hoe je zelf in je eigen regio aan de slag kunt. Voor een indruk van het programma kun je een kijkje nemen op de website en de Facebook, of de volgende video bekijken! 

Presentatie Finding ROOTS 

 

De Uitdaging door Jan Oosting en Marscha Wagner. De energietransitie komt eraan en het onderwijs moet daarop in gaan spelen. Een hele uitdaging. 26 ROC's en hun directeuren Techniek zijn er mee aan de slag om te leren van elkaar en van goede voorbeelden, om experimenteerruimte te creëren, om een digitaal platform te creëren om leermiddelen te delen en om samen met bedrijven en branches ook na te denken over nieuwe competenties en andere manieren van werken.

Presentatie De Uitdaging

 

Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep, samen bijpraten door Rob de Vrind. Over nieuwe ontwikkelingen, de uitwisseling van creatieve invullingen, ideeën over het lesmateriaal, ervaringen en hoe om te gaan met examinering. Veel interactie, veel delen van ervaringen, kansen en uitdagingen. 

 

Impact met Inpact! door Jan Krol en Jacqueline Kroon. Speel het Inpact-spel en maak van jullie ideeën een innovatiekans. Belicht vanuit verschillende rollen de kansen en uitdagingen en stel het ideale team samen. Met de zelflerende innovatiestrategie Inpact zet je aan tot innovatief ondernemerschap met maatschappelijke impact.

Presentatie Impact met Inpact!

 

Keuzedeel Onderhoud Windturbines als bijdrage aan de realisatie van 1500 MW windenergie door Rob Duijm. Hoe vormt het keuzedeel Onderhoud Windturbines het antwoord op de opleidingsbehoefte voor de realisatie van windpark Borsele?Intensieve samenwerking tussen o.a. Orsted en Scalda heeft geleid tot heldere afspraken op gebied van personeelsbehoefte en opleidingsbehoefte.Hierbij is de inzet van het keuzedeel Onderhoud Windturbines van grote betekenis voor zowel regulier onderwijs als voor her- en bijscholing.Tevens wordt certificering op basis van internationale standaarden en regelgeving in de opleiding geïntegreerd, evenals de toekenning van het MBO-certificaat voor niet-reguliere studenten.In het eerste deel van de workshop lichten we toe hoe we dit doen. Deelnemers aan de workshop worden vervolgens uitgedaagd om activiteiten of vakgebieden te specificeren op gebied van de energietransitie en duurzaamheid die voor de dergelijke aanpak in aanmerking komen.

Presentatie Windturbines 

 

Workshopronde 2

Energie Transitie Skills, Build up Skills App en Nieuwe opleidingen door Bert van Spreuwel en Rob de Vrind. De 56 modules om nul op de meter te kunnen bouwen en renoveren zijn af. Welke modules zijn dat, hoe zien ze er uit, hoe werkt de Build up Skills App. Zijn ze bruikbaar in het reguliere onderwijs? In Brabant gaat men starten met de nieuwe opleiding Energiespecialist. Hoe ziet die opleiding er uit. Waarom gaat men die starten. Discussie over het vernieuwen van het MBO onderwijs in het licht van de energietransitie. 

Presentatie Energie Transitie Skills

 

De SLIMCirculair challenge in de bouw door Tanja Nolten. Ontwerp een duurzame woning samen met je gemeente. Bouw circulair legt contact met je gemeente en komt met een voorstel. Dat presenteert de gemeente en dan gaan studententeams ermee aan de slag. Uiteindelijk mogen de beste teams zich presenteren op een landelijke dag in juni 2019 waar het mooiste ontwerp en idee wordt gekozen door een vakkundige jury. De workshop gaat over de stand van zaken, de uitdagingen en lessen die tot nu toe geleerd zijn en wat challenges kunnen brengen voor het onderwijs en de deelnemende partners.

Presentatie SLIMCirculair

 

PPS voorbeelden m.b.t. duurzaamheid door Gerard Krikke, Cesar Trijselaar en Marleen Deuss. In publiek-private samenwerkingen (PPS), werken mbo’s samen met het werkveld aan regionale uitdagingen. Gerard Krikke van Regionaal Co-makership, Cesar Trijselaar van Gas 2.0. en Marleen Deuss van de Technische 2.0. pitchen hun PPS. Hoe werken zij aan innovatieve concepten om de energietransitie - maar ook andere maatschappelijke uitdagingen - het hoofd te bieden? Er is ruime mogelijkheid om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Wat neem jij mee naar je eigen lessen?

Presentatie PPS voorbeelden

 

Duurzaam Doen & Denken integraal op de agenda van je onderwijsteam door Heleentje Swart. Leren voor een duurzame wereld vraagt om meer dan een les, een keuzedeel of een project. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je jongeren structureel en systematisch de handvatten mee, zodat ze zich duurzaam doen en denken eigen leren maken? Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met de whole school approach en met het Het Groene Kompas, als instrument om met je team dit belangrijke onderwerp integraal op de agenda te zetten.  

Presentatie Whole School Approach 

 

Samenwerken MBO & HBO: Vertrekken vanuit het vraagstuk! door Christel Busser. Hoe werken partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samen aan complexe vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen van leren overstijgt?  We gaan in deze workshop samen aan de slag met twee praktijkcases!