LOGIN

Sustainability Skills

In het Sustainability Skills project onderzoeken docenten, schoolleiders, trainers, onderzoekers en adviseurs samen hoe je jongeren opleidt voor een circulaire, inclusieve samenleving.

Doel van Sustainability Skills

We bewegen ons naar een circulaire, inclusieve samenleving. Om de transitie succesvol te doorlopen is het essentieel om onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden te verbinden om zich samen te buigen over het leren dat moet plaatsvinden in en tussen organisaties. Met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt Leren voor Morgen sinds 2019 aan het Sustainability Skills project (voorheen Circular Skills). Het doel van Sustainability Skills is om (toekomstige) werkenden toe te rusten met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben om te floreren in een circulaire, inclusieve samenleving. Het project focust zich met name op het aanjagen en opschalen van onderwijsvernieuwing in het vmbo, mbo en hbo en dat leren mogelijk te maken voor leerlingen en studenten. Daarnaast ondersteunen we ondernemers en overheden om als lerende en verbindende organisaties te werken aan de transitie.

Aanpak Sustainability Skills

Samen met docenten, schoolleiders, trainers, adviseurs en onderzoekers ontdekken we wat het betekent om op te leiden voor een circulaire, inclusieve samenleving. In de regio verbinden we het vmbo, mbo en hbo met lokale, circulaire pioniers. Samen brengen zij de transitie in hun regio in kaart; onderzoeken ze de gevolgen voor arbeidsmarkt en scholing; en gaan ze aan de slag met praktijkprojecten om het leren voor de circulaire economie in de regio te bevorderen. Op landelijk niveau werken onderwijsvernieuwers samen in communities of practice om een bovenregionale aanpak te ontwikkelen. Onderwijsinstanties en -raden worden bij de uitvoering betrokken om perspectief op te doen over toekomstbestendig kwalificeren. Regionale ambtenaren en bestuurders nemen deel aan leerbijeenkomsten om hun rol als verbinder en aanjager van leren voor een circulaire economie te versterken. Leren voor Morgen monitort de voortgang van circulariteit in het beroepsonderwijs en maakt met een katalysator zichtbaar hoe Nederland ervoor staat en wat docenten, schoolleiders, bedrijven en overheden kunnen doen om verder te komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Daan de Kruijf (projectmanager) of schrijf je hieronder in voor de zeswekelijkse Sustainability Skills nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Betrokken leden
SBB
Stichting Technotrend
O3-Effect
Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO)
Het Groene Brein
Jonge Klimaatbeweging
Studenten voor Morgen
SME
NHL Stenden Hogeschool
Utrecht Natuurlijk

Nieuwsbrief

Schrijf je in via onderstaand formulier om op de hoogte te blijven van dit project.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Inspiratie en nieuws vanuit project Sustainability Skills vind je hier!

Podcasts

Kennis

Kennis vanuit project Sustainability Skills vind je hier!
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Wat moeten studenten in de bouw- en installatiesector leren om in de toekomst een duurzame, circulaire gebouwde omgeving te realiseren? Hoe veranderen de werkprocessen, welke…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…
Het Circular Skills programma presenteert een nieuw rapport. In juni en juli heeft Leren voor Morgen i.s.m. NADO en SME een marktconsultatie georganiseerd in de…

Meer projecten

Deel deze pagina: