De Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) ondersteunt het basisonderwijs in Wassenaar: acht basisscholen, zes schoolbesturen, bijna 200 onderwijsgevenden en ruim 2200 kinderen.

De SAD staat voor kwalitatief goed en goed georganiseerd onderwijs in Wassenaar en steunt beleidsmakers, directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders daarbij.

We hebben een uitstekende samenwerkingsrelatie met alle Wassenaarse scholen. We werken afzonderlijk met één school en met meerdere scholen tegelijk. Zonder aan de profilering van de afzonderlijke scholen voorbij te gaan, biedt de Schooladviesdienst een basispakket van diensten aan alle scholen, waarbij tevens sprake is van sterke onderlinge samenwerking.

Website