De Grootouders voor het Klimaat zijn gestart in het najaar van 2016. Een kernteam van een aantal grootouders zet zich in voor verschillende activiteiten. Wil je je aansluiten bij het kernteam dan horen we graag van je.

Willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generatie, dan zullen we versneld naar een 100% duurzame energievoorziening moeten bewegen. Grootouders voor het Klimaat komen op voor kinderen en kleinkinderen en zetten hun schouders onder de hiervoor benodigde transitie.

In een aantal landen is er al een beweging van ‘Grandparents for Climate’ gestart, die aandacht vraagt voor klimaatverandering en ook werkt aan de oplossingen. In Nederland sluiten grootouders zich nu ook aan bij deze beweging.

Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Via Grootouders voor het Klimaat laten zij hun stem horen en organiseren diverse acties voor een duurzame toekomst voor de huidige generatie én de generatie na hen. Dit niet alleen zeer belangrijk is, maar ook mogelijk!

Meedoen kan door een statement te maken en/of mee te doen met activiteiten. Ieder op zijn manier. Jouw stem is belangrijk. Samen voor het klimaat.

Website