IKC De Eglantier Voorhof bestaat uit een samenwerking tussen Stichting Librijn Openbaar Onderwijs en Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Librijn is verantwoordelijk voor openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk.

Stichting Rijswijkse Kinderopvang is er voor kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar op een groot aantal locaties in Rijswijk, Den Haag en Delft. Op IKC De Eglantier Voorhof is een kinderdagverblijf, peuteropvang, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang naast het onderwijs aanwezig.

op IKC De Eglantier Voorhof werken we op basis van één gezamenlijk gedragen pedagogisch-onderwijskundige visie die wordt uitgevoerd door één team: Wij de wereld in! Dit doen we met elkaar voor alle kinderen.

Professionals en ouders werken in het IKC samen om kinderen naar behoefte en op maat te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ouders en kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken in het gebruik van het aanbod van IKC De Eglantier Voorhof. Hierdoor wordt voor ouders de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger van 7.30 tot 18.30 uur.

Wij staan voor een optimale opvoeding en onderwijs voor elk kind. Wij doen dit door een samenhangend aanbod met doorgaande ontwikkellijnen aan te bieden dat gebaseerd is op International Primary Curriculum (IPC) en Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). In de kinderopvang werken we met het programma Early Bird, om zo spelenderwijs kennis te maken met Engels.

Het IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar gericht op creatieve en zaakvakken. het IPC is samengesteld gericht op het inzichtelijk maken en verbeteren van het leren.

Het TPO is een pilot vanuit het Ministerie van Onderwijs waarvoor wij zijn uitgekomen om deel te nemen. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 geven we in de groepen 1, 2, 3 en 4 voor ongeveer 30 procent van de onderwijstijd, les in het Engels. In de overige klassen wordt 15 procent van het onderwijs in het Engels gegeven.

Website