ANMEC's missie voor de toekomst is 'Duurzaamheid in het DNA van de jeugd van Amsterdam krijgen'. We zijn een verbindende schakel tussen jeugd, de gemeente en uitvoerende organisaties, waarbij onze expertise fysiek is ondergebracht in de ANMEC NatuurMEdiatheek en inhoudelijk in de ANMEC Academie. We helpen Amsterdammers, jong en oud, om de consequenties voor natuur en milieu mee te nemen in hun keuzes en te laten zien hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een leefbaar en duurzaam Amsterdam. Deze rol willen wij behouden en versterken. 

Website