Stichting NatuurWijs verzorgt natuurbeleving en natuureducatie voor kinderen op de basisschool. Ze werken samen met gemeentelijke NME-diensten, de begeleiding van de kinderen is in handen van professionele NatuurWijzers.

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit legt de basis voor een duurzame samenleving.

Ze bieden natuureducatie aan voor basisscholen, met als motto: 'laat de leerlingen zelf de natuur ontdekken'. Op de website zijn ook natuuropdrachten en lesbrieven te vinden.

Ga naar de website