Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen, met als uitgangspunt de vraag van scholen.

Sociale betrokkenheid, economische voorspoed, een schoon milieu en ruimte voor de natuur geven invulling aan het concept duurzame ontwikkeling. Het startpunt voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ ligt in het basisonderwijs. De leraar van de toekomst, de pabo-student, vervult hierin een spilfunctie. Duurzame PABO ondersteunt daarom studenten, leerkrachten, docenten, college van besturen, schoolbesturen en schooldirecties die deze taak oppakken.

Duurzame PABO