Opleidingen voor pilots Homo Florens gezocht!

De hoger economische student wordt naarmate de studie vordert alsmaar egoïstischer en gaat steeds minder aan zijn of haar medemens denken’ (Economics Education and Greed Long Wang, Deepak Malhotra, and J. Keith Murnighan) Dat klinkt niet best toch? Dit heeft op fundamenteel niveau te maken met het mensbeeld van waaruit nog veel onderwezen wordt: de Homo Economicus. Deze mens is een rationeel wezen die continu streeft naar materiële groei en eigen gewin.

Wat zou er gebeuren als we onze lessen invullen vanuit een ander mensbeeld, dat complementair is aan de Homo Economicus? Dit is wat steeds meer HEO docenten doen. In het project Homo Florens in het Hoger Economisch Onderwijs gaan we in op menselijke drijfveren met als vertrekpunt de Homo Florens (de florerende mens). Dit mensbeeld biedt studenten een perspectief op een economie waarin de mens tot bloei komt in relatie tot de ander en zijn omgeving.

We zoeken nog HEO opleidingen die het tweede semester van dit schooljaar een pilot willen draaien vanuit het mensbeeld Homo Florens. Op dit moment lopen er al mooie pilots binnen de leergemeenschap van het project bij: De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences | Christelijke Hogeschool Ede (CHE) | Inholland University of Applied Sciences en Breda University of Applied Sciences.

Heb je interesse om te starten met een pilot of wil je je aansluiten bij het kennisnetwerk? Neem contact op met Peter Luijten. Klik hier voor meer informatie of lees de whitepaper.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws