Update

higlights

meer nieuws

Duurzaamheid en de circulaire economie in het mbo: wat zijn de kansen en uitdagingen? Om dat beter in kaart te krijgen heeft CINOP onderzoeken uitgevoerd…
Hoe ziet het voortgezet onderwijs voor morgen eruit? Zoals we het altijd al gedaan hebben of kan het ook anders? Steeds meer vo-scholen maken werk…
De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. Alleen met up-to-date vakmanschap zijn de doelen…
Op donderdag 20 april is de winnaar van de MBO-Challenge Voedselverspilling bekend gemaakt. Unaniem koos de jury voor FIBER UP van de studenten MBO voeding…
Coöperatie Leren voor Morgen probeert via een enquête antwoord te krijgen op deze vraag. We willen in kaart te brengen wat docenten en andere onderwijsprofessionals…
De SustainaBul MBO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Dit doen zij door kennisdeling en samenwerking in…
Een circulaire economie in 2050. Zo luidt de welbekende collectieve stip op de horizon. Zo helder en bekend als dit doel, zo onbekend en onzeker…
De hoger economische student wordt naarmate de studie vordert alsmaar egoïstischer en gaat steeds minder aan zijn of haar medemens denken’ (Economics Education and Greed…
Koning Willem I College heeft de SustainaBul 2022 gewonnen en is daarmee de duurzaamste mbo school van Nederland. Op de tweede en derde plek zijn…
SDG House Groningen heeft een impact jaarverslag gepubliceerd, met als doel: Laten zien dat het ook anders kan. Laten zien wat we doen. Laten zien…
Betrekt leerlingen, vervult inspiratierol, werkt samen en heeft een integrale opvatting van duurzaamheid. Allemaal criteria waar een Duurzame Docent, volgens de jurycriteria, aan moet voldoen.…
Dat horen we tijdens de uitreiking van de Duurzame Docent Verkiezing op 23 november! Tijdens dit event in Pakhuis de Zwijger staat inspireren en leren…
Na ongeveer 2 jaar kantoorloos te werken hebben we weer een eigen plek. Toen duidelijk werd dat we door de pandemie langere tijd thuis zouden…
Met veel verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Marije van Zomeren. Slechts twee maanden heeft ze met ons samen kunnen werken, nadat zij…
Binnen het project Homo Florens wordt het mensbeeld Homo florens onderwezen naast mensbeeld Homo economicus in het hoger economisch onderwijs. Maar wat houdt dit mensbeeld…
De aanleiding van dit project is dat we vol in de transitie naar circulair onderwijs zitten. Dit vraagt ook het nodige van docenten. We wilden…
De onderwijskaart is hét hulpmiddel voor middelbare scholieren en studenten die tijdens hun studie aan de slag willen met duurzaamheid. De onderwijskaart biedt een overzicht…
Delft, 2023 – Wat moeten vakmensen morgen kunnen? Hoe blijven we leren in een wereld die continu in verandering is? Hoe gaan we om met…
Ken jij mbo’ers die recent zijn afgestudeerd, en die hebben laten zien dat ze innovatief en creatief zijn op gebied van duurzaamheid? Die dus eigenlijk…
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook steeds meer VO-scholen vinden dit belangrijk. De SustainaBul VO stimuleert en ondersteunt  scholen om het onderwijs…
Op 15 april kwamen 17 duurzaamheidscoördinatoren van het SustainaBul MBO netwerk samen voor de 2e kennisdeelbijeenkomst van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst werd het belang…
Jaarlijks schetst de Staat van het Onderwijs de stand van zaken in het onderwijs in Nederland. Dat er – zowel binnen als buiten het onderwijs…
Amsterdam, 14 maart – “Om jongere generaties voor te bereiden op complexe uitdagingen hebben zij handvatten nodig van duurzame docenten. En die duurzame doeners zetten…
Het is hard nodig om toekomstig werkenden op te leiden met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben in duurzaamheidstransities. Daarin staat momenteel…
Met de startbijeenkomst als aftrap is een nieuw jaar SustainaBul MBO begonnen. Afgelopen week werd deze (online) startbijeenkomst georganiseerd voor degenen die op integraal niveau…
Deel deze pagina: