Update

higlights

meer nieuws

Met de startbijeenkomst als aftrap is een nieuw jaar SustainaBul MBO begonnen. Afgelopen week werd deze (online) startbijeenkomst georganiseerd voor degenen die op integraal niveau…
Op donderdag 20 april is de winnaar van de MBO-Challenge Voedselverspilling bekend gemaakt. Unaniem koos de jury voor FIBER UP van de studenten MBO voeding…
De aanleiding van dit project is dat we vol in de transitie naar circulair onderwijs zitten. Dit vraagt ook het nodige van docenten. We wilden…
Binnen het project Homo Florens wordt het mensbeeld Homo florens onderwezen naast mensbeeld Homo economicus in het hoger economisch onderwijs. Maar wat houdt dit mensbeeld…
Met veel verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Marije van Zomeren. Slechts twee maanden heeft ze met ons samen kunnen werken, nadat zij…
Na ongeveer 2 jaar kantoorloos te werken hebben we weer een eigen plek. Toen duidelijk werd dat we door de pandemie langere tijd thuis zouden…
Dat horen we tijdens de uitreiking van de Duurzame Docent Verkiezing op 23 november! Tijdens dit event in Pakhuis de Zwijger staat inspireren en leren…
Betrekt leerlingen, vervult inspiratierol, werkt samen en heeft een integrale opvatting van duurzaamheid. Allemaal criteria waar een Duurzame Docent, volgens de jurycriteria, aan moet voldoen.…
Koning Willem I College heeft de SustainaBul 2022 gewonnen en is daarmee de duurzaamste mbo school van Nederland. Op de tweede en derde plek zijn…
Hoe ziet het voortgezet onderwijs voor morgen eruit? Zoals we het altijd al gedaan hebben of kan het ook anders? Steeds meer vo-scholen maken werk…
De hoger economische student wordt naarmate de studie vordert alsmaar egoïstischer en gaat steeds minder aan zijn of haar medemens denken’ (Economics Education and Greed…
Een circulaire economie in 2050. Zo luidt de welbekende collectieve stip op de horizon. Zo helder en bekend als dit doel, zo onbekend en onzeker…
De SustainaBul MBO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Dit doen zij door kennisdeling en samenwerking in…
De toegevoegde waarde van leerwerkgemeenschappen voor studenten en voor bedrijven met de bedoeling om samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Dat was een van de…
Coöperatie Leren voor Morgen probeert via een enquête antwoord te krijgen op deze vraag. We willen in kaart te brengen wat docenten en andere onderwijsprofessionals…
De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. Alleen met up-to-date vakmanschap zijn de doelen…
Afgelopen weken zijn wij hard aan de slag gegaan met het vormgeven van de roadmap van 2030. Zo hebben wij met verschillende partijen gebrainstormd over…
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook steeds meer VO-scholen vinden dit belangrijk. De SustainaBul VO stimuleert en ondersteunt  scholen om het onderwijs…
Er is een stijging in duurzaamheidsactiviteiten in het mbo. Toch blijkt uit onderzoek van CINOP dat duurzaamheid nog niet volledig geïntegreerd in de opleidingen, stages…
In het kader van het project SustainaBul MBO heeft de coöperatie Leren voor Morgen aan CINOP gevraagd om een onderzoeksrapport op te leveren met betrekking…
Eind vorige maand was in een kamerbrief te lezen dat het kabinet werk gaat maken van een strategie voor duurzaamheid in het onderwijs. Dat is…
Delft, 2023 – Wat moeten vakmensen morgen kunnen? Hoe blijven we leren in een wereld die continu in verandering is? Hoe gaan we om met…
Naar aanleiding van het onderzoek 'Leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs' verscheen op 26 oktober 2023 een kamerbrief. In deze brief…
Het Nationaal Groeifonds investeert een bedrag van 129 miljoen euro in het ReGeNL-programma; een baanbrekend programma om de Nederlandse landbouwsector om te vormen naar een…
Het Aeres VMBO/MBO in Almere was onlangs het decor van een bijzonder onderwijssymposium waar professionals uit de hele polder samenkwamen. De middag leverde inzichten en…
Deel deze pagina: