IKC De Holtbanck in Rheden doet z'n best duurzaam te zijn. We hebben de wereld immers te leen van de kinderen die op het schoolplein rondlopen. Verus ging het dak op om de zonnepanelen te bekijken en de tuin in voor het wormenhotel.

Duurzaamheid steeds meer op de agenda van de scholen

Uit een enquête onder schoolbestuurders en schoolleiders, aangesloten bij Verus, blijkt dat zes op de tien scholen duurzaamheidsbeleid voert. Duurzaamheid is een urgent thema en het hoort bij de identiteit en de maatschappelijke opdracht van de school, volgens een grote meerderheid van de ruim driehonderd respondenten. Bijna alle respondenten (99%) vinden duurzaamheid een van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw.

Gun scholen zelfde voordelen als bedrijven

Veel scholen willen met duurzaamheidsbeleid aan de slag gaan, maar ervaren belemmeringen. Zij willen meer zeggenschap over het gebouw, meer ruimte om te experimenteren en een zelfde behandeling als bedrijven met alternatieve vormen van investeringsaftrek en teruggave van BTW. Zij realiseren zich ook dat zij zelf een rol hebben in het maken van keuzes door duurzaamheid op te nemen in de jaarplanning en door bewust extra middelen ervoor in te zetten.

Lees meer