Winnaar Duurzame Docent 2017

Wie zijn de duurzaamste docenten van Nederland? Wie zijn als beste in staat om kinderen te inspireren voor duurzaamheid? En wat kunnen we van hen leren?

Om dat te bepalen schreef de Coöperatie Leren voor Morgen een wedstrijd uit.

Uit de 60 inzendingen werd Emmy Lucas van basisschool de Weijerwereld uitgeroepen tot winnaar van het basisonderwijs. In het voorgezet onderwijs delen Greetje Cnossen van het Nordwin College en Tim van Dulmen van het Gymnasium Apeldoorn de eerste plaats.

De winnaars en nominaties:

winnaars basisonderwijs

winnaars voortgezet onderwijs

 Plastic Soep Sommen

De genomineerde docenten hebben elk hun eigen expertise. Veel docenten benaderen milieu en duurzaamheid vanuit de praktijk: Wat zit er bijvoorbeeld allemaal in de afvalbak in de kantine? Plastic soep? De wiskundeleraar maakt er redactiesommen over. Een andere docent werkt met leerlingen aan het verduurzamen van de paardenhouderij. Ook zijn er verschillende docenten die een ecoteam hebben opgezet binnen de school. Leerlingen, collega’s, ouders en organisaties in de buurt gaan samen aan de slag om de school te verduurzamen, zowel het onderwijs als het schoolgebouw .

De jury, bestaande uit Roald Severens van SME advies, André de Hamer van Duurzame PABO en Christien Dohmen van RVO, koos voor onderstaande winnaars. De winnaars ontvangen een bijscholing naar keuze op het gebied van duurzaamheid en onderwijs.

Winnaar basisonderwijs: Emmy Luca

Emmy Lucas is coördinator internationalisering. Ze zorgt voor duurzaam onderwijs op haar eigen basisschool de Weijerwereld en in samenwerking met vijf Europese partnerscholen. De school werkt al 20 jaar aan internationale duurzame projecten. Het huidige onderwijsproject van Lucas gaat over hoe de industrie in de buurt van elke school werkt aan vermindering van de milieubelasting, over re-use-reduce-recycle, energiebronnen en gezond voedsel. Ook zorgt ze dat de kinderen een officieel bezoek aan het stadhuis brengen om met de burgemeester te praten over duurzaamheid.

Winnaars Duurzame Docent voortgezet onderwijs: Greetje Cnossen en Tim van Dulmen

Bij Greetje Cnossen, docent van het Nordwin College in Buitenpost, staat duurzaamheid zowel thuis (elektrisch vervoer en haar huis volledig op zonne-energie) als bij haar lessen centraal. Ze is initiatiefnemer van duurzame excursies op school en kartrekker van het Eco-team. Greetje won al eerder een prijs met een filmpje om duurzaamheid en streekproducten onder de aandacht te brengen. Ook het Gymnasium Apeldoorn heeft een duurzame docent in huis. Tim van Dulmen besteedt op zijn school veel aandacht aan de interessante combinatie chemie en duurzaamheid. Het gaat hem om het onderzoeken van de duurzame mogelijkheden van de chemie. Hij laat Leerlingen van de 6VWO workshops geven aan leerlingen uit de onderbouw, wat erg inspirerend werkt.

Duurzame Docenten

Voor de Coöperatie Leren voor Morgen zijn alle docenten die actief aan de slag zijn met duurzaamheid winnaars! Kijk voor een overzicht van de duurzame docenten op de duurzamedocent.nl

Duurzame Docent 2018

Wilt u volgend jaar ook meedingen naar de titel Duurzame Docent? De uitreiking zal zijn op de Dag van de Duurzaamheid in oktober.

Voorjaar 2018 opent de inschrijving voor 2018 op duurzamedocent.nl.

 

De duurzame docent is een initiatief van de Coöperatie Leren voor Morgen, een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en onderwijs