Samenwerken voor toekomstbestendig beroepsonderwijs

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Dit maakten deze partijen woensdag (21 juni) bekend in Emmen.

Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV. Daarnaast ontstaan en verdwijnen razendsnel beroepen en sectoren door bijvoorbeeld de energietransitie, de circulaire economie, digitalisering en robotisering. 

Dit leidt tot uitdagingen. Bedrijven hebben grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen, die beschikken over kennis van de nieuwe economie. Docenten en opleidingscoördinatoren stellen vragen als: Hoe verduurzaam ik mijn onderwijs? Hoe kan ik beter samenwerken met bedrijven? Hoe leid ik studenten op voor de beroepen van morgen? 

Doordat de vier duurzaamheidsnetwerken intensief samen gaan werken, worden docenten en ondernemers in heel het land verbonden met elkaar, en met andere mensen die willen bijdragen aan duurzaam beroepsonderwijs. Niet door beleidsstukken te maken of te praten, maar door gezamenlijk op basis van vragen gewoon concreet aan de slag te gaan.

Antwoorden liggen om de hoek

Bedrijfsleven en beroepsonderwijs moeten elkaar sneller weten te vinden, wat door het gezamenlijke netwerk voor duurzaam beroepsonderwijs wordt gefaciliteerd. Wat de een vraagt, kan een ander leveren.

Foto Samen Sterk voor Duurzaam Onderwijs.jpg

Samen sterk voor duurzaam beroepsonderwijs - foto Richard Broekhuijzen Fotografie

Het netwerk bestaat uit ambassadeurs, die zich binnen hun eigen onderwijsinstelling, bedrijf of regio sterk maken voor duurzaam onderwijs en innovatie, en een landelijk aanjaagteam. Door dit netwerk beogen de partners te bereiken dat enerzijds initiatieven in de regio worden versterkt en opgezet en anderzijds op landelijk niveau een heldere visie wordt ontwikkeld, zodat we gezamenlijk duurzaam beroepsonderwijs vorm kunnen geven. 

“We vergeten vaak dat antwoorden om de hoek liggen,” aldus Antoine Heideveld, medeoprichter van Het Groene Brein Roots. “Onze ambassadeurs zijn lokaal actief en weten direct contact te leggen tussen een ondernemer met een behoefte aan een frisse blik van een student, en een onderwijsinstelling die zijn studenten praktijkervaring wil bieden.”