Design Thinking, dat klinkt als een generieke term overgevlogen uit de VS. De invulling kan echter heel concreet zijn, bewijst Universiteit Utrecht. De universiteit introduceert een nieuw vak over duurzaamheid, waar leerlingen hun oplossingen direct in de praktijk brengen.

Design Thinking kent zijn origine aan Stanford University. Het uitgangspunt van de methodologie is het ontwikkelen van creativiteit. Dit moeten studenten vervolgens toepassen in projecten bij bijvoorbeeld NGO’s of overheden.

Een geschikte methode om gemotiveerde studenten aan de slag te laten gaan met duurzaamheid, vond hoogleraar Bert Weckhuysen. Weckhuysen is professor anorganische chemie en katalyse aan de Universiteit Utrecht. In 2013 won hij de prestigieuze Spinozaprijs. Aan Stanford University kwam hij in aanraking met de Design School.

Weckhuysen ontwikkelde het Da Vinci-project. Studenten introduceren zelf de problemen die ze willen oplossen. Vervolgens worden ze in groepjes gekoppeld aan het bedrijfsleven of de overheid om dat probleem aan te pakken. Fouten maken is hierbij meer dan toegestaan. Het gaat er juist om dat de studenten direct zien of hun oplossing wel of niet werkt; en door verbetering tot het beste resultaat komen.

Het vak staat open voor bachelor studenten van alle studierichtingen. Het samenwerken met mensen met verschillende expertises bereidt studenten voor op het beroepsleven. Daarnaast kennen duurzaamheidsproblemen zowel een technische als een sociale kant. Zo moeten technische innovaties zoals efficiëntere zonnepanelen ook aanvaard worden door de samenleving én betaalbaar zijn. De connectie kunnen maken tussen verschillende disciplines is daarom cruciaal voor het oplossen van duurzaamheidsproblemen.

Ben je student aan de UU: Meld je dan hier aan!

Afbeelding: Design School 

Bronnen:
https://dschool.stanford.edu/about
https://www.dub.uu.nl/nl/achtergrond/nieuw-vak-om-duurzaamheidsproblemen-aan-te-pakken