Met het tweejarige programma ‘Afval op School’ stimuleert SME afvalscheiding op school en voorkomen ze zwerfafval. Scholen lopen bij hun afvalscheiding vaak tegen meerdere obstakels aan, zoals regelgeving, investeringen en gewoonten. De gemeente kan scholen ondersteunen bij het scheiden van afval. SME legt uit hoe.

Afvalbakken
Gemeenten kunnen scholen tegemoet komen door gescheiden afvalbakken (gedeeltelijk) te vergoeden. De investering kan voor scholen een reden zijn om deze niet aan te schaffen. Een gemeente kan tegen een gereduceerde prijs meerdere afvalbakken inkopen en deze onder de scholen distribueren. Gemeente Lopik, Hulst, Terneuzen en Sluis deden dit al!

Afvalinzameling
Omdat het afval van scholen wordt gezien als bedrijfsafval, brengt het vaak extra kosten mee voor scholen om het gescheiden op te laten halen. De gemeente kan bemiddelen met de lokale afvalinzamelaar, en zorgen voor een uitzondering waardoor het gescheiden afval tegen hetzelfde tarief opgehaald wordt. Een andere mogelijkheid waar de gemeente bij kan ondersteunen is dat het PMD- en GFT-afval meegenomen wordt tijdens de Huishoudelijk Afval ophaal ronde. Gemeente Medemblik, Noordoostpolder, Leusden en Arnhem hebben hierbij al scholen geholpen.

Educatie
Gemeenten kunnen daarnaast helpen door leerlingen op een leuke manier te betrekken bij afvalscheiding, door bijvoorbeeld het faciliteren van een zwerfafval opruimactie of een educatieprogramma op te zetten. Scholen hebben niet altijd tijd om zoiets te organiseren, terwijl de gemeente hier soms wel budget voor hebben en het tegelijk op meerdere scholen kunnen uitrollen.
Gemeente Haarlemmermeer zette een recycle-educatieprogramma op in samenwerking met afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Gemeente Haarlem, Epe en Spaarnelanden zette ook al projecten op.

Voor meer informatie over Afval op School en de rol van gemeenten, ga naar de website.  

Bron: SME