Worden de nieuwe studenten van nu klaargestoomd voor de toekomst? Bij Hogeschool Van Hall Larenstein in ieder geval wel. Ze staan dit jaar bovenaan de SustainaBul ranglijst en mag zich daarmee de duurzaamste hogeronderwijsinstelling noemen van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Studenten voor Morgen.

sustainabul 2020

                                                      Onderwijs - Onderzoek - Bedrijfsvoering - Best practices

Studenten voor Morgen zocht voor het negende jaar uit in hoeverre het beleid van hoger onderwijsinstellingen is ingericht op duurzaamheid. In samenwerking met meer dan 35 studentenorganisaties en 60 studenten, werden voor het eerst alle 30 grootste hogeronderwijsinstellingen getoetst. De instellingen werden beoordeeld op de integratie van duurzaamheid binnen de thema’s onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hogeschool Van Hall Larenstein wint als eerste hogeschool de SustainaBul, Vrije Universiteit Amsterdam werd tweede en Wageningen University & Research derde.

 

Er zijn grote stappen gezet als je terugkijkt naar de eerste editie in 2012. Bij veel onderwijsinstellingen is duurzaamheid een thema binnen onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. In vrijwel alle beleidsplannen wordt verduurzaming genoemd, echter lopen de strategiën, uitvoering en monitoring hier vaak nog op achter.  De resultaten bij bedrijfsvoering lopen erg uiteen, hoewel er stappen worden gezet zijn deze vaak makkelijk en niet erg ambitieus. Sociale duurzaamheid (inclusiviteit en diversiteit) is bij alle onderwijsinsteliingen een thema. 

Integratie in onderwijs en onderzoek
Over het algemeen blijkt bij natuurgerelateerde studies makkelijker om duurzaamheid te verwerken in het onderwijs. De volgende uitdaging is het integreren van duurzaamheid binnen de studierichtingen die minder voor de hand liggen. Hiervoor is het essentieel om docenten te ondersteunen en trainen bij het integreren van duurzaamheid in het curriculum. Gelukkig kunnen studenten vrijwel overal middels minoren in aanraking komen met duurzaamheid.

Een integrale ondersteuning voor duurzaam onderzoek en projecten is zichtbaar bij veel onderwijsinstellingen. Interdisciplinair onderzoek is een goede manier om duurzaamheid verder te verwerken, omdat er zo breder en vanuit meerdere perspectieven naar duurzaamheidsaspecten gekeken wordt.

Sustainable Development Goals
In Nederland hebben alle hogescholen zich verbonden aan het uitdragen van de SDGs op hun studenten door het ondertekenen van het SDG Charter. Hiermee beloven zij bij te dragen aan het behalen van de SDGs in 2030. Ook de universiteiten zetten zich actief in voor de SDGs.

Studenten roepen op om duurzaamheidsdoelstellingen in strategie uit te werken
Studentenorganisaties dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe strategieën om de instelling te verduurzamen. Competities, werkgroepen en challenges worden georganiseerd om studenten te betrekken en met creatieve ideeën te laten komen. Ook publicatie van cijfers en monitoring van doelstellingen zorgen voor een stimulans in de constante verbetering en betrokkenheid. Hoewel het belang van duurzaamheid onderkend wordt, moeten er nog grote stappen worden gezet om alle doelstellingen daadwerkelijk in de praktijk te brengen en te halen.

Toekomstige stappen

Een volledige integratie van duurzaamheid in alle aspecten van het hoger onderwijs is er nog niet. Om dit te behalen wordt de betrokkenheid van studenten, docenten en stakeholders als belangrijk aspect gezien. Denk aan een medezeggenschapraad en brainstormsessies. Ook kennisdeling tussen onderwijsinstellingen kan veel bieden. De rankers liepen er dan ook tegenaan dat er een gebrek was aan transparantie, monitoring en overzicht van duurzaamheidsacitviteiten. Onderwijsinstellingen mogen met trots delen wat ze al doen en bereiken, geef het dus vooral een duidelijke plek op je website! 

Bron: Persbericht

Bekijk het Benchmarkrapport

Bekijk het rapport met de best practices