Als je in je onderwijs aandacht besteedt aan relaties en seksualiteit, dan weten jongeren op tijd wat gezonde relaties inhouden en hoe ze veilig vrijen. Daarnaast stellen jongeren makkelijker vragen over onderwerpen als diversiteit, wensen en grenzen. Dit zorgt voor een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Wil je als school aan deze positieve en gezonde seksuele ontwikkeling bijdragen? Maak dan gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde relaties en Seksualiteit. Van 14 oktober tot en met 2 december kun je je school aanmelden via een account op Mijngezondeschool.nl. Medio december hoor je dan of je school gebruik kan maken van de regeling.

Bij toekenning van de regeling krijgt de school maximaal €8000. Dit bedrag moet je inzetten voor erkende Gezonde School-activiteiten uit het thema Relaties en seksualiteit, zoals het lesmateriaal Kriebels in je buik (po) en Begrijp me goed (vo, mbo) van Rutgers. Ook kan de school het geldbedrag inzetten om taakuren te vergoeden van de eigen Gezonde School-coördinator.

Wie kan zich aanmelden?
Scholen uit het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal en middelbaar beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de regeling. Let wel: 200 scholen krijgen de regeling toegekend.

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit

Meer weten over de Gezonde School? Op 31 oktober is de Dag van de Gezonde School en kun je Gezonde Scholen bezoeken. Kijk hiervoor op https://www.gezondeschool.nl/over-ons/onderwerpen/dag-van-gezonde-school-31-oktober-2019.