Slim Opgewekt zet zich in voor de verduurzaming van scholen. Dit doen ze via twee wegen. Enerzijds plaatsen ze zonnepanelen op de gebouwen en brengen ze LED verlichting aan in de klaslokalen. Anderzijds geeft Slim Opgewekt lessen op scholen. Door hun spellen en opdrachten raken leerlingen meer bewust van duurzaam energiegebruik.

Slim Opgewekt meet de vooruitgang van de scholen in CO2 besparing. In 2017 is er door het installeren van 2800 zonnepanelen 900.000 kilo CO2 bespaard. Bewustwording is het derde speerpunt, naast energiebesparing en het opwekken van schone energie. Slim Opgewekt heeft in de afgelopen zeven jaar al 35.000 leerlingen bereikt.

Naast scholen, richt Slim Opgewekt zich ook op de zorg en sportclubs. Het doel is om over vijf jaar 850 gebouwen te voorzien van zonnepanelen en/of LED verlichting. Op de website lees je hier meer over:

Slim Opgewekt

Bron artikel en afbeelding: Slim Opgewekt en NPEX