Vrijdagochtend (27-09) zaten de treinen stampvol met mensen, vele gewapend met treffende slogans op creatieve borden. Allemaal waren ze op weg naar Den Haag, waar de landelijke klimaatstaking plaatsvond.


Eenmaal in Den Haag bewoog de menigte zich naar het Koekamp. Diverse organisaties waren aanwezig, zoals Grootouders voor het Klimaat, de Jonge Klimaatbeweging en de Fietsersbond. Mensen liepen met zonnepanelen, een sippe aardbol en berichten aan Rutte. Ook was er aandacht voor diversiteit. Op borden werd klimaatdiscriminatie aan de kaak gesteld: minderheden worden het meest getroffen door klimaatverandering, terwijl zij veelal niet de veroorzakers zijn. Verder betoogden vele leerlingen dat het onderwijs iets van hen moet leren. Zij hadden als krachtige boodschap: het onderwijs is niet future proof genoeg.

skipping our lessons to teach you one"Skipping our lessons to teach you one"

Het hele onderwijs was goed vertegenwoordigd tijdens de klimaatstaking. Zo werd het podiumprogramma geopend door March for Future, een groep scholieren tussen de 14 en 18 jaar oud. Jesse, Lola, Linda, Dana en Ianthe hebben niet één dag maar de hele week gestaakt van school. In die week liepen ze 120 kilometer van Wageningen naar Den Haag om zich op vrijdag aan te sluiten bij de landelijke klimaatstaking.


Maar niet alleen leerlingen, ook docenten maakten zich sterk voor het klimaat. ‘Meestervlogger’ Dylan van Brummen stelde zich op het podium voor als de rappende leraar van Nederland. Hij riep de hele menigte op om mee te zingen met zijn rap voor het klimaat. “Als je hier staat voor het klimaat doe dan mee!”

De docenten Emin Kececi en Mark Boode van Teachers for Climate kwamen Den Haag wakker schudden met een klimaatles. “Jullie hebben heel Den Haag omgetoverd in een klas van duizenden leerlingen.” Zoals iedere les begonnen de meesters met een presentielijst en ditmaal gingen ze een aantal Haagse politici langs. Ze concludeerden dat Jesse en Marianne netjes aanwezig waren, maar Klaas en Geert de les misten.


Vervolgens kwam een gastdocent de klas een belangrijke les leren. Zeebioloog Katja Peijnenburg vertelde Den Haag over de invloed van klimaatverandering op de oceanen. “Het is overduidelijk. De oceanen en het leven in zee kunnen ons niet meer bijbenen. De veranderingen die nu plaatsvinden gaan sneller dan die we in de afgelopen 65 miljoen jaar gezien hebben.”


Mark Boode eindigde de les vol energie met een laatste opdracht aan de hele klas:

“We willen dat jullie nu allemaal je agenda pakken om je huiswerk op te schrijven voor volgende keer. Verbeter je klimaatakkoord!”


Na de speeches liep de groep van 35.000 stakers langs het Binnenhof en door de stad om duidelijk te maken dat er een beter klimaatbeleid moet komen. Al deze mensen zijn gaan staken op een gewone werk- of schooldag. De boodschap was duidelijk: verandering maken doen we samen!