Kleine maatregelen om energie te besparen, zoals het uitzetten van de verwarming in lege lokalen, is effectiever dan gedacht. Scholen behalen al snel een energiebesparing van zo’n 10% wanneer ze verschillende maatregelen combineren. Daarom geeft het programma ‘Scholen besparen energie’ advies aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs over goedkope energiebesparende maatregelen.

Aan de slag
Het programma is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, de VO-Raad, Bouwstenen voor Sociaal, RVO en Ruimte-OK. Scholen die zich aanmelden krijgen hulp van een zogenaamde Energiebespaarder. Deze geeft het schoolbestuur inzicht in maatregelen die de school zelfstandig kan nemen om energie te besparen. Op de website kunnen scholen die direct aan de slag willen een startpakket vinden met processtappen. Praktische informatie en praktijkervaringen zijn te vinden op de website van Bouwenstenen voor Sociaal.

Informatieplicht Energiebesparing
Het programma helpt scholen die moeten voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing die vanaf 1 juli 2019 ingaat. Deze geldt voor scholen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh of een jaarlijks verbruik van minstens 25.000 m3 gas (per aansluiting). Scholen die hieraan voldoen zijn verplicht hun energieverbruik en hun energiebesparende maatregelen te rapporteren aan de overheid. Hierdoor kan de overheid monitoren of scholen en andere bedrijven voldoen aan de Wet Milieubeheer. Om scholen te helpen heeft de overheid een lijst met erkende maatregelen opgesteld. Wanneer een school al deze maatregelen neemt, of minstens even effectieve alternatieven, voldoet de school automatisch aan de energiebesparingsplicht. De maatregelen zijn overigens ook zeer geschikt voor scholen die niet aan deze plicht hoeven te voldoen, de maatregelen zijn namelijk binnen 5 jaar terug te verdienen!

Kijk hier voor meer informatie

Gebaseerd op een artikel van de VO-raad 

Afbeelding: Scholen Besparen Energie