Plastic Soup Foundation heeft in samenwerking met Globe Nederland lesmateriaal ontwikkeld over de uitdagingen van de plasticsoep. Hierbij worden leerlingen geïnformeerd over de problematiek en gemotiveerd om in actie te komen.

Diverse ambassadeurs van de Plastic Soup Foundation dagen leerlingen uit om mee te doen middels filmpjes. Zo gaat Sander Hoogendoorn (3FM-dj) op plasticdieet en daagt leerlingen uit om hetzelfde te doen. Maan (zangeres) roept de scholieren op om onderzoek te doen naar sigarettenpeuken. In totaal zijn er veertien challenges die in of rondom de school uitgevoerd kunnen worden. Deze sluiten aan bij vakken als aardrijkskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde en maatschappijleer.

Schoonhovens College heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van het lespakket en is daarom ook de plek waar het gelanceerd wordt. Tijdens de lancering heeft marien bioloog Jan Andries van Franeker, gespecialiseerd in de gevolgen van plasticafval, de maag van een noordse stormvogel ontleed. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de noordse stormvogels plastic in hun maag hebben. Zo troffen ze ook plastic aan in de maag van deze stormvogel, zoals een nylondraad.

Het gratis lesmateriaal is door iedereen te downloaden en richt zich op de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Eerder is een lespakket ontwikkeld voor basisscholen, deze is op meer dan tweeduizend scholen gebruikt.

Meer informatie

Bericht gebaseerd op een persbericht van Plastic Soup Foundation