Een nieuwe weg voor het basisonderwijs in Brabant

Door Daan de Kruijf

Wat begon als een praktijkopdracht om plastic afval te verminderen is inmiddels uitgegroeid tot een uitvoerig project om het basisonderwijs in Breda te verduurzamen. Manouk Hanko, Romy van Eeren en Lene Lilledal, drie studenten aan de Breda University of Applied Sciences, organiseerden er vorige week een event voor in het co-creatielab van de hogeschool, de Perfomatory.

Voor de opleiding Social Innovation zijn de drie studenten bezig met een praktijkopdracht. Centraal staat het zoeken naar oplossingen voor een complex probleem: in dit geval duurzaamheid. Daar komt veel bij kijken. Zo hebben de studenten al veel experts uit het veld geïnterviewd en inspiratiesessies georganiseerd.

Zo ook afgelopen donderdag. In de Perfomatory aan de Archimedesstraat in Breda kwamen lokale experts bij elkaar, op uitnodiging van het team. De opdracht voor die dag: samen invulling geven aan onderwijs voor duurzame ontwikkeling in Breda. Aan de hand van creatieve activiteiten hebben de deelnemers hun gezamenlijke netwerk uitgetekend, doelstellingen geformuleerd voor de verduurzaming van het Bredase basisonderwijs en de eerste actiepunten bedacht.

Dat de studenten er een leuke en productieve dag van hebben weten te maken, is niet verrassend. Het leermodel waar zij zelf deel van uitmaken staat geheel in het teken van creatief, verbindend en procesmatig zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Daarbij ligt de nadruk niet op de inhoud van de vraag, maar de (gezamenlijke) zoektocht naar het juiste antwoord: mensen betrekken, eigenaarschap verbreden en het proces faciliteren.

De conclusie van de eerste inspiratiesessie was dan ook: op zoek naar nieuwe krachten, naar docenten die er uiteindelijk mee aan de slag moeten. En naar experts die hen kunnen ondersteunen bij, bijvoorbeeld, het creëren van duurzame lesmaterialen. Hoe het eindproduct er uiteindelijk uit zal komen te zien, is voor iedereen nog onbekend. Maar een ding is zeker: het basisonderwijs in Breda staat grote kansen te wachten.

Studenten van de Perfomatory in Breda zijn altijd op zoek naar uitdagende projecten. Zit je met een complex sociaal of maatschappelijk vraagstuk dat grondig onderzoek en creatieve oplossingen vergt? Laat het vooral aan hen weten! Dat kan via de website, of loop gewoon binnen: Archimedesstraat 17, 4816BA Breda.

Website van Perfomatory