In actie voor de Bij

Er zijn héél véél bijen geteld tijdens de eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april. Zie de resultaten.

bijzoemDe aandacht voor de Bij is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus noodzakelijk voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. In heel Nederland worden initiatieven ondernomen om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren. Benieuwd welke initiatieven er bij jou in de buurt zijn?

Initiatieven bij jou in de buurt

Ook op school

Op school de wilde bijen helpen of meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Voor het onderwijs is een educatieprogramma ontwikkeld voor de volgende onderwijssectoren: 

  • Basisonderwijs bovenbouw
  • Voortgezet onderwijs onderbouw
  • Voortgezet onderwijs bovenbouw
  • MBO Groen
  • Cursussen voor groenbeheerders

Overzicht Educatie


Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.