Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en kan wel wat meer aandacht gebruiken. Dit gebeurt op 24 mei, bij de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO). Iedereen is welkom.

Sustainabul 1

Dit jaar is het thema van de NDDHO ‘Voed de toekomst’. Er wordt veel over duurzaamheid gesproken, maar het blijft vaak onduidelijk wat het woord precies inhoudt. Hoe breng je duurzame verandering te weeg? Deze vraag wordt rondom vier thema’s behandeld; energie, digitalisering, voeding en circulaire economie.

Op de NDDHO wordt tevens de Sustainabul uitgereikt. De Sustainabul is een ranglijst voor hogescholen en universiteiten. De onderwijsinstellingen worden aan de hand van vragen beoordeeld op duurzaamheidscriteria. Hierbij wordt gekeken naar de factoren onderzoek, bedrijfsvoering, onderwijs en integrale benadering.

De NDDHO is gericht op iedereen die betrokken is bij het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs; studenten, docenten, professoren, onderzoekers, managers en medewerkers. Het programma is overigens interessant voor iedereen, iedereen mag zich dan ook aanmelden!

Avans Hogeschool in Den Bosch huisvest deze zesde editie van de NDDHO. Het evenement start om 9:30 uur en eindigt om 18:00. De NDDHO is een samenwerking van SURF, Het Groene Brein, Green IT Amsterdam, Morgen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Special Interest Group Groene ICT en duurzaamheid. Voor meer informatie kun je kijken op de website van NDDHO.

Aanmelden kan hier

Bron artikel: NDDHO en Studenten voor Morgen

Bron afbeeldingen: Sustainabul en ECBO