Sociale Duurzaamheid symposium ROC van Amsterdam

Het verlagen van de woonlasten en de energietransitie aangrijpen om banen te creëren in Amsterdam Zuidoost: dat waren de belangrijkste stellingen op het eerste symposium Sociale Duurzaamheid. Want op het gebied van economische ongelijkheid en krapte op de arbeidsmarkt wordt de energietransitie vaak gezien als een heikel punt.

Nieuwe MBO opleiding

In Zuidoost denkt men daar anders over. Vanaf augustus aanstaande start op het MBO College Zuidoost een nieuwe, technische opleiding rondom de energietransitie. De opleiding doelt erop werkzoekenden aan de slag te krijgen om van Zuidoost een energieneutraal stadsdeel te maken.

Energie Scholenchallenge

Daarnaast wordt er naar aanleiding van het symposium gewerkt aan een energie challenge voor basisscholen, waarbij ze hun eigen energieverbruik meten en energiebesparende maatregelen moeten bedenken, en komen bewoners, bedrijven en de gemeente samen in een stichting om de transitie te versnellen.

Bronnen: AT5 en MBO Raad