De MBO Raad heeft de SDG Charter ondertekend. Dit deden ze tijdens hun ledenvergadering op 13 mei. Dit betekent dat de SDG’s worden verankerd in de meerjarenvisie en dat de MBO Raad nu onderdeel is van de SDG Community. Hiermee stimuleren ze hun leden om ook actief met de SDG’s aan de slag te gaan. De MBO Raad maakt vervolgens ‘good practises’ van de mbo-instellingen zichtbaar. Al veel MBO’s zijn bezig met de SDG’s, de overkoelde koppeling van beleid en uitvoering miste alleen nog. Stimuleer ook jouw onderwijsinstelling tot ondertekening van de SDG charter.

Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad, benadrukt dat als je de SDG’s eenmaal op je netvlies hebt, je anders gaat denken. “Deze denkwijze past in onderdelen als curriculum, didactiek, binnen/buiten, gebouw, opleiding docenten en het versterken van visie.”

“Door deze activiteiten als acties te koppelen aan de SDG’s zijn ze een krachtig communicatiemiddel naar stakeholders en de politiek”, aldus van Hout. “De MBO Raad zal de leden verleiden om een eigen visie te ontwikkelen. Onze rol daarin is helder: informeren, stimuleren, kennis delen en waar wenselijk verbinden.”

De SustainaBul MBO is een handig hulpmiddel om de daarvoor benodigde visie, strategie en beleid binnen elke MBO instelling te ontwikkelen en de implementatie daarvan te borgen. Tien MBO’s zijn verleden jaar al gestart en enthousiast over de aanpak en werkwijze. Zij gaan dit jaar door en inmiddels hebben zich ook al weer een aantal nieuwe deelnemers gemeld. Lees verder over duurzaamheid in het MBO.

De MBO Raad richt een werkgroep op om duurzaamheid in het MBO te bevorderen; Leren voor Morgen is uitgenodigd deel te nemen aan deze werkgroep.  

 

Lees meer over de SDG’s en onderwijs

Lees meer over de rol van duurzaamheid in het onderwijs, welke kansen liggen er en welke veranderingen zijn er nodig?  

 

Bron artikel: SDG Nederland