Schrijf je in voor de masterclass van Duurzame PABO in cursusjaar 2018/2019

global goalsDe Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Duurzame PABO is mede uitvoerder van de UNESCO Sustainable Development Goals (SDG’s) in Nederland. Samen met basisscholen en pabo’s willen we werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. Outdoor education – leren buiten de school en in de natuur – speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo’s, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan met outdoor education. Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd. Duurzame PABO organiseert een masterclass in samenwerkingmet VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Wanneer

De masterclass bestaat uit 5 woensdagmiddagen: 14 november, 12 december, 23 januari, 20 maart en 17 april. 

Opzet van de bijeenkomsten

Telkens een plenaire start (en terugkoppeling naar vorige bijeenkomst). Daarna in groepjes werken aan een casus. Veel ruimte voor ‘samen leren’ en ‘leren van elkaar’.

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor pabo-docenten, leerkrachten en natuur- en milieueducatieprofessionals. Na de masterclasss weet je wat duurzaam onderwijs is, heb je voldoende kennis en verdiepingsmateriaal en kun je in de eigen beroepspraktijk (beter) aan de slag.

Meer info en aanmelden