Naast ‘Youth for Climate’ en ‘Students for Climate’, de organisaties die de scholieren en studentenstakingen organiseren, hebben leraren zich nu verenigd als ‘Teachers for Climate’. Hiermee krijgen de onderwijzers van het primair- en voortgezet onderwijs en het mbo een stem in de klimaatstakingen. In een open brief geven zij aan de klimaatspijbelaars te steunen.

In de brief benadrukken de ondergetekenden het belang van actief burgerschap. Volgens de leraren roepen de klimaatspijbelaars volwassenen op om een voorbeeldfunctie aan te nemen. Dat betekent dat bestuurders in het belang moeten handelen van alle burgers, en dus meer waarde moeten hechten aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

De klimaatstakingen zijn volgens de leraren niet schadelijk voor het onderwijs van de leerlingen: ‘’Enkele spijbeldagen brengen dat jarenlange leerproces niet in gevaar. Sterker nog, jullie spijbelacties dwingen volwassenen om het goede voorbeeld te geven.’’ De petitie is nu getekend door 89 docenten en kan nog steeds ondertekend worden.

Na de klimaatstakingen wil Teachers for Climate zich bezighouden met de verduurzaming van het onderwijs. Hieronder vallen zowel de inhoud van de lessen als de architectuur van scholen. Ook hopen zij de politiek actief te maken bij de verduurzaming van het onderwijs.

Youth for Climate heeft haar volgende actiedag op 24 mei en Students for Climate op 25 april.

Dit artikel is gebaseerd op: Nationaleonderwijsgids.nl en de Petitie