De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019. Tijdens deze nationale projectweek wordt er in het speciaal- en basisonderwijs aandacht besteed aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Al meer dan 2500 scholen doen mee en geven hier een week lang les over.

Het doel van de week is om leerlingen betrouwbare informatie en vaardigheden mee te geven. Ook leren de kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Rutgers, de initiatiefnemer, heeft hiervoor het lespakket ‘Kriebels in je buik’ ontwikkeld. Deze digitale methode is gericht op leerlingen van groep één t/m acht. Deze leeftijdscatergorie is van belang, omdat kinderen nog heel open staan voor normen en waarden. Daarbij kennen kinderen nog weinig schaamte rondom seksualiteit en hebben hier veel vragen over.

Deze themaweek is een leuk begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. De projectweek helpt om deze thema’s het hele jaar op de agenda te zetten en structureel te behandelen. Seksualiteit en diversiteit maken sinds 2012 onderdeel uit van de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs.

Verdere tips

 

De inhoud van deze blog is gebaseerd op: Seksuelevorming.nl