Hoeveel weten leerlingen eigenlijk over klimaatverandering? Welke partijen hebben invloed op het lesmateriaal dat beschikbaar is over klimaatverandering? En is het integreren van leren over duurzaamheid in het curriculum linkse indoctrinatie? Deze vragen worden aangestipt in een artikel van de Groene Amsterdammer in een editie over ontwikkelingen binnen het onderwijs.


Voor het artikel werd Leren voor Morgen benaderd. Linde Berg, projectcoördinator voor het voortgezet onderwijs, verklaart dat duurzaamheid nog niet genoeg geïntegreerd is in het onderwijs. ‘’Op sommige scholen gebeurt er al een hoop op dit vlak, maar het blijft te gefragmenteerd, het is nog niet de standaard. Ik heb vrienden die een lerarenopleiding biologie en aardrijkskunde doen en volgens hen is er schrikbarend weinig aandacht voor duurzaamheid. Dat moet echt anders.’’


Anders dan verwacht lijken leerlingen niet zozeer beïnvloed te worden door milieubewegingen en links stemmende docenten, maar door het bedrijfsleven. Zo organiseerde Shell een educatief festival waar leerlingen over energie konden leren. Daar konden ze onder andere een ‘energiemix’ maken van 2050. Die was echter niet kloppend te krijgen zonder een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstoffen. ‘’De gevreesde indoctrinatie in de klas komt dus niet per se van deugende docenten, maar vooral van energiemaatschappijen die hun maatschappelijk draagvlak voelen afbrokkelen.’’ wordt geconcludeerd.

Lees hier het volledige artikel


Bron: https://www.groene.nl/artikel/shell-is-al-goed-bezig-voor-de-planeet