Voedselbossen zijn "door mensen ontworpen productieve ecosystemen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos". Vanaf nu is de website van Green Deal Voedselbossen online: www.greendealvoedselbossen.nl

Overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen ondertekende de Green Deal Voedselbossen. Samen zetten zij zich in om het areaal voedselbossen te vergroten. De komende jaren werken zij samen om ruimte in wet- en regelgeving te organiseren, onderzoek te doen, kennis uit te wisselen en die te delen met belangstellenden.

Op de website is informatie te vinden over de green deal zelf, over praktijkvoorbeelden en de mensen achter de voedselbossen, over onderzoek en over doorbraken in het oplossen van knelpunten in wet- en regelgeving.